23 maj 2022

Här är årets certifierade Generation Pep skolor!

2018 lanserade Generation Pep skolsatsningen Generation Pep Skola - det digitala och kostnadsfria verktyget, som stöttar skolor i att jobba med fysisk aktivitet och hälsosamma måltider som en naturlig del av skoldagen. Under hösten 2020 öppnades det även upp för möjligheten att skolor nu kan bli certifierade Generation Pep skolor – och nu kan vi stolt presentera de skolor som certifieras för år 2022.

De skolor som har certifierat sig för år 2022 har tagit fram tydliga handlingsplaner och på ett systematiskt sätt arbetat med hela skolan inom de sex olika områden som Pep Skola omfattar. För att bli certifierad krävs det att skolorna skattat sig högt inom alla områden, och att arbetet omfattar hela skolan och inte en enskild klass eller åldersgrupp. Sedan granskas skolans handlingsplaner av en expertgrupp.

Skolorna utsågs redan i början på året och kommer nu under maj fira på olika sätt. Alla har fått en flagga att hissa samt ett diplom från Generation Pep signerat Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft och Prins Daniel. Här kan du läsa intervjuer med de skolor som fått sin första certifiering för i år.

Björkhagsskolan, Örebro
Bo Skola, Lidingö
Vaxmoraskolan, Sollentuna
Torslunda Skola, Färjestaden
Sjöarpskolan, Bräkne-Hoby
Innovitaskolan Söderby, Vendelsö
Viksbergskolan, Södertälje

Sedan 2021 så fanns det sex skolor som hade certifiering och alla dessa sex har fått förnyad certifiering för år 2022. Vill du läsa mer om deras arbete kan du läsa förra årets intervjuer här:

Fredborgskolan, F-9
Västerstrandsskolan, F-6
Korpadalsskolan, F-6
Vasaskolan, F-6
Runbackaskolan, F-9
British Junior Eskilstuna, F-9

Mer om certifieringen

Generation Pep delar ut certifieringen årligen, vilket innebär att skolor som tidigare fått också måste fortsätta sitt arbete för att behålla sin certifiering. Vill er skola också bli en certifierad Generation Pep skola? Då börjar resan med att ni registrerar er på www.pepskola.se, här finns även mer information om certifieringen och hur den går till.

Vill du ha stöd och inspiration i ert arbete? Ta gärna del av tidigare års certifierade skolors handlingsplaner.