Pep Park

En Pep Park ger barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans. Här kan du läsa om vad din park behöver uppfylla för att klassas som en Pep Park!

Pep Park

En Pep Park ger barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans. Här kan du läsa om vad din park behöver uppfylla för att klassas som en Pep Park!

En Pep Park kan se ut på många olika sätt. Det viktigaste är att parken ger barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelseglädje och vardagsmotion tillsammans.

Konceptet Pep Park är framtaget av Generation Pep, och kan appliceras både på nybyggda så väl som befintliga parker. Konceptet är utformat för att skapa attraktiva och tillgängliga parkmiljöer för barn och vuxna med olika behov och förutsättningar, samtidigt som de ska upplevas som trygga mötesplatser för olika generationer och boende i olika delar av staden. En Pep Park ska även innehålla kunskapselement för att öka kännedomen om vikten av att röra på sig. 

För att få kalla din park en Pep Park måste den uppfylla 7 kriterier, samt godkännas av oss på Generation Pep. Nedan hittar du ett formulär för att ansöka om att få din park godkänd som Pep Park. När du svarar på formuläret är det viktigt att du kan svara på alla frågorna. Om du har några frågor, kontakta info@generationpep.se.

Hjälp för att skapa en Pep Park

Generation Pep har utvecklat konceptet Pep Park efter att två pilotparker byggts i Solna tillsammans med Solna Stad och Fabege. Här kan du inspireras av Pep-parkerna i Solna:

Artikel: Sveriges första Pep Park öppnar i Solna den 1 september 2019

Artikel: Pep Park Arenastaden bjuder in till lek och rörelse

Det finns forskning och studier kring utemiljö och dess påverkan på våra rörelsemönster som visar på vikten av attraktiva parker. Enligt Eurobarometer Sports and Physical Activity sker 40 procent av den fysiska aktiviteten i Europa utomhus i parker. Här har vi samlat fler relevanta studier: Studier Utemiljö (PDF).

En Pep Park kan se ut på många olika sätt. Här kan du se några exempel på skisser från befintliga parker samt på konceptparker för inspiration: Pep Park skisser (PDF).

Efter att ansökan om att bli en Pep Park skickats in i nedan formulär kommer du få tillgång till material som hjälper dig att färdigställa Pep-parken:

  • Underlag för kunskapselement
  • Utkast på pressmeddelande
  • Guide för invigning
  • Varumärkespolicy

När ansökan godkänts kommer ni tilldelas ett Pep park märke som kan användas digitalt för att visa att er park är en godkänd Pep Park. Er park kommer också publiceras här.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN

Gatunamn och ort.
Vi tar gärna emot bilder och andra informativa filer om er park. Bifoga dessa genom att ladda upp dom här.