Pep Park

En Pep Park ger barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans. Här kan du läsa om vad din park behöver uppfylla för att klassas som en Pep Park!

Pep Park

En Pep Park ger barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans. Här kan du läsa om vad din park behöver uppfylla för att klassas som en Pep Park!

En Pep Park kan se ut på många olika sätt. Det viktigaste är att parken ger barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelseglädje och vardagsmotion tillsammans.

Konceptet Pep Park är framtaget av Generation Pep, och kan appliceras både på nybyggda så väl som befintliga parker. Konceptet är utformat för att skapa attraktiva och tillgängliga parkmiljöer för barn och vuxna med olika behov och förutsättningar, samtidigt som de ska upplevas som trygga mötesplatser för olika generationer och boende i olika delar av staden. En Pep Park ska även innehålla kunskapselement för att öka kännedomen om vikten av att röra på sig. 

För att få kalla din park en Pep Park måste den uppfylla 6 kriterier, samt godkännas av oss på Generation Pep. Nedan hittar du ett formulär för att ansöka om att få din park godkänd som Pep Park. När du svarar på formuläret är det viktigt att du kan svara på alla frågorna. Om du har några frågor, kontakta elin@generationpep.se.

Inspireras av Pep-parkerna i Solna

Artikel: Sveriges första Pep Park öppnar i Solna den 1 september 2019

Artikel: Pep Park Arenastaden bjuder in till lek och rörelse

SKICKA IN DIN ANSÖKAN

Gatunamn och ort.