Pep Skola

Vill er skola få stöd i det systematiska hälsoarbetet och skapa mer aktiva och hälsosamma skoldagar? Här kan du läsa mer om vårt kostnadsfria verktyg Pep Skola.

Pep Skola

Pep Skola är ett digitalt verktyg för grundskolor, gymnasieskolor och anpassade skolor som vill arbeta mer med rörelse och hälsosam kost under skoldagen. I verktyget får du bland annat:

  • Stöd i att utvärdera skolans nuläge
  • Stöd i att skapa handlingsplaner för att nå era mål
  • Inspiration och konkreta aktiviteter kring rörelse och hälsosam kost

Kom igång på www.pepskola.se

Att arbeta med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i skolan bidrar inte bara till en bättre hälsa för eleverna, det skapar också bättre förutsättningar för lärande. Studier visar att fysisk aktivitet under skoldagen kan bidra till förbättrad koncentrationsförmåga och läsförståelse. Organiserade rastaktiviteter kan minska förekomsten av mobbing och gör det lättare för alla elever att delta. Elever som får i sig näringsriktig skolmat i en trevlig miljö har bättre förutsättningar att delta aktivt i det som händer i övrigt under skoldagen.

Generation Pep Skola är ett kostnadsfritt digitalt stöd till alla skolor i Sverige som vill skapa aktivare och hälsosammare skoldagar. Verktyget är utvecklat tillsammans med skolor och forskare, och har stöd i läroplanen. Via verktyget kan skolor skatta sitt nuläge och sedan ta fram handlingsplaner för att förbättra sitt arbete i sex olika kategorier. För att peppa er på vägen finns belöningar och möjlighet för er skola att bli en certifierad Generation Pep Skola.

Generation Pep Skola är enkelt att använda och syftet är att stötta lärare, skolmåltidspersonal, rektorer, fritidspedagoger, skolsköterskor och andra viktiga funktioner i arbetet för en hälsosam skola. För att komma igång med ert arbete behöver ni endast registrera er så att ni får en egen unik länk där allt er arbete sparas.

Registrera er skola

Få stöd i införandet av Pep Skola

I en kortfattad guide hittar ni sju steg som underlättar införandet av verktyget Pep Skola i er verksamhet.

Läs mer och ta del av guiden

Inspireras i Inspirationsbanken

I vår Inspirationsbank samlar vi tips och inspiration från skolor och andra aktörer som idag arbetar för en aktivare och hälsosammare skoldag. Inspirationsbanken är till som inspiration för skolor som vill skapa hälsosamma skoldagar både när det gäller fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.

Gå till Inspirationsbanken

Bli en certifierad Generation Pep Skola

När ni arbetar med verktyget www.pepskola.se har er skola möjlighet att bli en certifierad Generation Pep Skola.

Läs mer om vad det innebär och hur det går till

Se certifierade Generation Pep Skolor

Här kan du ta del av en lista över alla skolor som har en aktuell Generation Pep Skola certifiering.

Läs mer och ta del av listan

Se hur andra skolor arbetat

Söker du inspiration på hur andra skolor arbetat med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor? Här har vi samlat ett antal handlingsplaner av certifierade Generation Pep Skolor.

Ta del av handlingsplanerna

Ta del av nedladdningsbart material

Som stöd i ert arbete har vi tagit fram ett antal utskriftsbara dokument som ni kan använda er för att skapa engagemang, uppmuntra till delaktighet och information till vårdnadshavare. Vi har samlat allt detta på sidan ni når här nedan. När ni registrerat er skola på www.pepskola får ni även tillgång till materialet via en google drive länk i ert Kom igång-mail.

Ta del av det nedladdningsbara materialet