Sagasagors hälsosamtal

Sagasagors hälsosamtal är ett verktyg för samtal om hälsa och levnadsvanor med barn och vårdnadshavare i barnhälsovården, tandvården och förskolan.

Sagasagors hälsosamtal

Sagasagors hälsosamtal är ett helhetskoncept utformat för att främja hälsosamma levnadsvanor på arenor som möter de yngre barnen (2–6 år) varje dag: barnhälsovården, förskolan, tandvården och hemmet. I verktyget ingår:

  • Nedladdningsbara verktyg att skriva ut och använda i verksamheten
  • Utbildningspaket för att introducera verktygen

Kom igång med Sagasagors hälsosamtal

Generation Pep har tillsammans med bokförlaget Bonnier och författaren Josefine Sundström har tagit fram boken Saga Sagor – fiffiga knoppen och finurliga kroppen. Denna bok har sedan lagt en grund för ett verktyg som vi skapat i samarbete med Cancerfonden och representanter från barnhälsovården. Verktyget stöttar olika professioner inom hälso-sjukvården i arbetet med hälsosamma levnadsvanor.

Verktyget hittar du på plattformen Sagasagors hälsosamtal som också inkluderar förskolan och tandvården, med anpassade verktyg för respektive verksamhet. Målet med Sagasagors hälsosamtal är att skapa en röd tråd mellan arenor som möter de yngre barnen varje dag. För att komma igång behöver ni endast registrera er via formuläret nedan.

Registrera er enhet

Är ni redan registrerade? Klicka här.