Pep-rapporten

Pep-rapporten - en heltäckande undersökning av barn och ungas hälsovanor i Sverige.

Pep-rapporten

For information in more languages, click here.

Den 10 april publicerades Pep-rapporten 2024, en av de mest heltäckande granskningarna av barn och ungdomars hälsa i Sverige. Årets Pep-rapport visar att endast tre procent av Sveriges barn och unga äter och rör sig i enlighet med kostråd och rekommendationer. Och barn i familjer med låg inkomst har sämre möjligheter att äta bra mat och delta i idrottsaktiviteter. 

Pep-rapporten 2024 visar att:

  •  Drygt 1 av 10 vårdnadshavare är oroliga för att familjens ekonomiska situation påverkar barnens behov eller mående.
  • 1 av 3 vårdnadshavare med låg inkomst har haft ekonomiska svårigheter med att betala barnens aktiviteter.
  • 2 av 10 barn vars vårdnadshavare har en låg inkomst är oroliga för sin familjs ekonomiska situation.
  • Barn som är oroliga för familjens ekonomiska situation skattar sin generella hälsa som sämre än de barn som inte känner oro för familjens ekonomiska situation.
  • 2 av 10 barn når rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag.
  • 4 av 10 barn äter grönsaker varje dag och i genomsnitt äter de 260 gram grönsaker och frukt per dag.
  • Knappt 1 av 10 barn äter grönsaker, frukt och fisk enligt kostråden.
  • 5 av 10 barn vars vårdnadshavare har en låg inkomst går på en aktivitet på fritiden, medan 8 av 10 barn till vårdnadshavare med hög inkomst gör detsamma.
  •  Ungefär hälften av alla barn tar sig aktivt till skolan eller förskolan. Andelen barn som cyklar till skolan ökar med vårdnadshavarens inkomstnivå.
  • 3 procent av barn både rör på sig enligt rekommendationen samt äter enligt kostråden kopplat till frukt och grönsaker samt fisk.

Bakom undersökningen står Generation Pep och studien genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I arbetet med rapporten har även en rad forskare och experter deltagit i en rådgivargrupp.

Här kan du se ett webbinar där vi presenterar några av resultaten från Pep-rapporten 2024. Vid webbinaret deltar Carolina Klüft, verksamhetschef och Malin J-son Höök, projektledare. 

 

 

 

 

 

 

Vem står bakom?

Generation Pep genomför undersökningen i samverkan med Karolinska Institutet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Kopplad till undersökningen finns en rådgivargrupp bestående av representanter från Göteborgs universitet, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet samt Livsmedelsverket.

Undersökningen finansieras av Generation Pep tillsammans med Hjärt-Lungfonden och är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Vilka har valts ut till att delta och hur har vi fått tag på kontaktuppgifter?

Deltagarförteckningen kommer från befolkningsregistret och är ett slumpmässigt statistiskt urval av barn i åldrarna 4–17 år, boende i hela Sverige. Kontaktuppgifterna kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister. Deltagandet i undersökningen var helt frivilligt.

Hur används resultaten?

Svaren från undersökningen redovisas alltid anonymt och på gruppnivå. Resultaten från undersökningen kommer att används i forskning inom många olika områden.

När publicerades resultaten?

Resultaten för Pep-rapporten 2024 publicerades den 10 april 2024
Resultaten för Pep-rapporten 2023 publicerades den 19 april 2023
Resultaten för Pep-rapporten 2022 publicerade den 27 april 2022.
Resultaten för Pep-rapporten 2021 publicerade den 7 april 2021.
Resultaten för Pep-rapporten 2020 publicerade den 31 mars 2020.
Resultaten för Pep-rapporten 2019 publicerades den 3 april 2019.

Hur hanteras personuppgifter?

Alla personuppgifter behandlas med stor respekt för respondenternas integritet och i enlighet med den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning. Läs mer om rättigheterna och den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) på http://europa.eu/!BR94Nf.

Om du har frågor eller funderingar om undersökningen kan du kontakta oss på pep@som.gu.se eller ringa 031 786 4006.

About Pep-rapporten (Eng, Ara, Som)

Below you can find information about Generation Peps yearly Pep report (Pep-rapporten) in the following languages - click on the language to open or download the information in a PDF: