Allemanspeppen

Ta vara på allemansrätten och känn allemanspeppen! Här hittar du information om hur vi kan använda vår natur, våra friluftsområden och allmänna parker för ett aktivare liv.

Allemanspeppen

Ta vara på allemansrätten och känn allemanspeppen! Här hittar du information om hur vi kan använda vår natur, våra friluftsområden och allmänna parker för ett aktivare liv.

I Sverige finns vår allemansrätt som innebär att alla får gå ut och vistas i vår natur. Allemanspeppen är verktyget för dig som vill få inspiration för att hitta ut eller uppmuntra fler till att vistas i vår natur, våra parker och grönområden. På den här sidan hittar du:

  • Information om allemansrätten
  • Material att inspireras av i din utevistelse för skolan, förskolan och familjen

Känn peppen för allemansrätten

Vår natur, våra friluftsområden och allmänna parker är arenor som är gratis och tillgängliga för oss alla. Genom allemansrätten är det möjligt för alla Sveriges invånare att vistas aktivt i vår natur. Vi på Generation Pep vill därför sprida en Allemanspepp, och på så sätt vara med och bidra till att sprida allemansrättens möjligheter - att kunna vara fysiskt aktiv på en mycket tillgänglig arena.

Flera friluftsorganisationer arbetar fokuserat och ambitiöst med denna fråga och dessa aktörers material har vi valt att lyfta och länka till här på Allemanspeppen. Tillsammans hoppas vi helt enkelt kunna sprida en allemanspepp till alla barn, unga och vårdnadshavare i hela Sverige.

Varför är det bra att vara ute i naturen?

Barn och unga bör vara fysiskt aktiva i genomsnitt 60 minuter om dagen. Idag är det dock endast 2 av 10 som når upp till den rekommendationen enligt senaste Pep-rapporten. Vi vet att fysisk aktivitet i allmänhet ökar välbefinnandet, det vill säga att vi känner oss gladare, piggare och får det lättare att koncentrera oss. Vi vet också att goda levnadsvanor minskar risken för en rad sjukdomar i framtiden, såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer, depression och obesitas.

Att vara utomhus leder ofta till att vi rör på oss mer än vi tror. Det finns också andra fördelar av att hitta sin rörelse i naturen - till exempel att vår natur, våra friluftsområden och allmänna parker är gratis och tillgängliga för oss alla. Att vara ute i naturen, parker och grönområden kan även ha positiva effekter på vår sociala, mentala och fysiska hälsa, oavsett om det handlar om enstaka tillfällen eller ett regelbundet friluftsliv.

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten innebär att du som medborgare har rätt att vistas i naturen under förutsättningen att du visar hänsyn till natur, djurliv, markägare och andra besökare. Allemansrätten är alltså inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Plats, aktivitet och tidpunkt är viktiga aspekter att ta hänsyn till när man vistas i naturen. I vissa områden kan det finnas särskilda regler, så det är alltid bra att läsa på om landskapet och situationen man tänkt vistas i och ha en dialog med barn och ungdomar om vad man får och inte får göra i naturen.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.

Ett stadsnära friluftsliv

Det finns många fördelar med att ta vara på utevistelsen även för den som bor i en större stad. Närmiljöer som skogspartier, parker, sjöar, anläggningar och lekplatser lokaliserade i närheten av där vi bor ger möjlighet till såväl rörelse som avkoppling och nöje. Genom att dessutom inkludera aktiva transporter i er planerade utevistelse, till exempel genom att cykla eller gå, får ni samtidigt ett hållbart och aktivt sätt att färdas utan att det belastar miljön. Mer om det hittar du lite längre ner på sidan.

Under Friluftslivets år 2021 lades ett extra stort fokus på att främja det stadsnära friluftslivet, det vill säga det friluftsliv som ofta finns nära där vi bor och som inte kräver tillgång till exempelvis en bil. Läs gärna mer om vad som gjordes under Friluftslivets år hos Naturvårdsverket och Luften är fri.

Aktiv transport som en del av friluftslivet

Har du tänkt på att aktiv transport, det vill säga när vi går eller cyklar till vårt resmål, också räknas som en del av friluftslivet? Med en aktiv transport till och från exempelvis skola och aktiviteter blir rörelse en naturligare del av vardagen. Aktiva transporter gör gott för vår hälsa, och görs det tillsammans med andra så främjar det även vårt sociala liv.

Gröna skolvägar

Idag är det färre som väljer att cykla eller gå till sin skola eller fritidsaktivitet jämfört med tidigare år. Med "gröna skolvägar", där vägen kantas av grönska och natur, skapas förutsättningar som kan bidra till att fler väljer en aktiv transport. Forskning har till exempel visat att "gröna skolvägar" minskar buller, föroreningar, sänker hastigheten på motorfordon och gör att miljön upplevs som mer attraktiv. Exponeringen av grönska längs skolvägen är även positiv för barns utveckling och inlärning. Motsatsen, gråa miljöer där barn exponeras för buller och föroreningar, motverkar däremot barns utveckling och inlärning, och effekterna kvarstår upp i vuxen ålder.

Tips och material för att hitta ut!

Här har vi samlat en rad tips på källor med information och material från friluftsorganisationer som både är kostnadsfria och tillgängliga för alla. Här kan du som vuxen med barn i din närhet bland annat hitta roliga, pedagogiska och inspirerande sätt att lära sig mer om allemansrätten, eller ta del av guider för när det är dags att ge sig ut i skogen, på vattnet eller fjället. Här finns även material på andra språk. Materialet går bra att använda på förskolan, skolan eller fritiden. 

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet är Sveriges största friluftsorganisation och erbjuder roliga, trygga och lärorika äventyr – på fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Här kan du ta del av både kunskap och inspiration. Klicka på Läs mer för att ta del av några tips på deras hemsida.

Låt äventyret börja - Kunskap & Inspiration

Att ge sig ut i naturen behöver inte vara krångligt, svårt eller kräva mycket förarbete. Det räcker till exempel att gå till en närliggande park, skog eller ett friluftsområde. Ska man vara ute ett par timmar kan det vara bra att ta med sig matsäck och dryck. Blir turen längre och sker i en miljö som man inte känner till är det däremot bra att ta del av en guide innan man ger sig ut. På Friluftsfrämjandets hemsida kan du till exempel hitta kunskap & inspiration som gör dig trygg inför ditt äventyr i skogen, på vattnet eller i fjället.

Läs mer på Friluftsfrämjandets hemsida.

Allemansrätten för barn

På Friluftslivets hemsida finns matnyttig information om hur vi på ett enkelt sätt pratar om allemansrätten med barn. Här hittar du till exempel pedagogiska sånger och lekar, samt ett roligt kunskapsspår att testa tillsammans.

Läs mer om allemansrätten för barn.

Skogsmulle och skogens värld

Skogsmulle och skogens värld är Friluftsfrämjandets verksamhet för barn 0-6 år. Tillsammans med Skogsmulle får barn upptäcka och utforska naturen på ett lekfullt och lärorikt sätt. 

Läs mer om Skogsmulle och skogens värld.

Spelet om Allemanrätten

Friluftsfrämjandet har tagit fram ett spel för att öka kunskapen om allemansrätten. Här får man lära sig mer om ens rättigheter kopplat till allemansrätten, men också om ens ansvar och skyldigheter gentemot naturen och markägare. Spelet om allemansrätten finns även som kortlek. Det digitala spelet finns på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Läs mer om spelet om Allemansrätten.

Material på svenska, engelska, somaliska och arabiska

I samarbete med Generation Pep har Friluftsfrämjandet tagit fram material med information om allemansrätten, tips på saker att göra i naturen och recept för att laga mat och baka ute i naturen på språken svenska, engelska, somaliska och arabiska.

Ladda ner material (zip)

Luften är fri

Luften är fri var ett nationellt samverkansprojekt som genomfördes Friluftslivets år 2021. Projektet syftade till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrättens innebörd. Initiativtagare till projektet var Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket. Klicka på Läs mer för att ta del av några tips från Luften är fri.

Hälsofördelar och hur friluftsliv bidrar till en förbättrad hälsa

Luften är Fri har samlat information kring den samlade forskningen runt friluftslivets effekter på fysisk, mental och social hälsa. Här kan du läsa mer om hur friluftslivet främjar, motverkar och leder till en förbättrad folkhälsa, samt hitta aktuella siffror och underlag.

Läs mer på Luften är fris hemsida.

Undervisningsmaterial för skolan

Hos Luften är fri finns en rad olika undervisningsmaterial som är framtagna för att underlätta undervisning utomhus, samt inspiration för att ta steget ut. Här hittar du som pedagog material för att kunna undervisa om allemansrätten och skapa lyckade möten mellan elever och skogsägare.

Läs mer om Luften är fris undervisningsmaterial.

Svenska Turistföreningen

Svenska Turistföreningen har tagit fram Allemansrättsskolan, ett pedagogiskt material att använda för att lära sig mer om allemansrätten på enkel svenska. Här hittar du bland annat enkla budskap om allemansrättens innebörd, samt nedladdningsbart material och filmer.

Läs mer hos Svenska Turistföreningen.

Håll Sverige Rent

Hos Håll Sverige Rent, som arbetar för att fler inte ska skräpa ner, kan du som vill lära dig mer eller berätta om allemansrätten på andra språk få information, inspiration och material på upp till 11 olika språk. Här finns även ett kort quiz för att testa ens kunskaper.

Läs mer hos Håll Sverige Rent.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har tagit fram skolmaterial om allemansrätten för årskurs F-9. Här finns lektioner, filmer, frågesporter och annat kul för att lära sig mer om allemansrätten och dess rättigheter och skyldigheter.

Läs mer hos Naturskyddsföreningen.

Sveriges lantbruksuniversitet

Vill du få information om hur man kommunicerar allemansrättens möjligheter och skyldigheter kan du vända dig till Sveriges lantbruksuniversitet. Här finns exempel på hur kommunikation kan utvecklas och förnyas för att nå ovana målgrupper och nya företeelser i naturen, som till exempel den ökade cyklingen.

Läs mer hos Sveriges lantbruksuniversitet.

Allemansrättens dag 20 september

Vi på Generation Pep har tillsammans med en rad aktörer inom Svenskt Friluftsliv instiftat en årligt återkommande dag kring allemansrätten. Syftet med dagen är att uppmärksamma allemansrätten och dess möjligheter till ett aktivt liv som den ger oss. Allemansrättens dag infaller den 20 september, och för den som vill uppmärksamma dagen går det bra att använda #allemansrättensdag i sociala medier.

Klicka här för att läsa mer om initiativet Allemansrättens dag.