Webbutbildning

Vill du lära dig mer om barns och ungas hälsa kopplat till fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar? Här hittar du vår kostnadsfria webbutbildning Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa

Webbutbildning

Vi vill att fler ska få ökad kunskap om barns och ungas levnadsvanor kopplat till fysisk aktivitet, och matvanor och beteendeförändringar. Därför finns vår kostnadsfria webbutbildning som riktar sig till alla vuxna i Sverige. Här får du:

  • Kunskap om barn och ungas hälsa
  • Kunskap om fysisk aktivitet och hälsosam mat
  • Kunskap om beteendeförändringar

Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa

Enligt barnkonventionen, som är svensk lag sedan år 2020, har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa. Idag har inte alla barn i Sverige samma möjlighet till en god hälsa och ett gott liv. Det finns skillnader i barns uppväxtvillkor som påverkar möjligheten att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv. Dessa skillnader kan vi alla vara med och påverka på ett eller annat sätt.

Att arbeta med att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn i vårt land är viktiga pusselbitar för att minska ojämlikheten i hälsa.

För att öka kunskapen om sambandet mellan fysisk aktivitet respektive hälsosam mat och barns och ungas hälsa har Generation Pep tagit fram en kostnadsfri webbutbildning: Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa.

Du som genomför utbildningen kommer få grundläggande kunskap kring:

  • Sambandet mellan fysisk aktivitet respektive hälsosam mat och barns och ungas hälsa
  • De svenska rekommendationerna kring fysisk aktivitet och kost för barn och unga
  • Hur mycket barn rör på sig och hur de äter
  • Ojämlikhet i hälsa med fokus på fysisk aktivitet och hälsosam mat
  • Vad du som vuxen kan göra för att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn och på så vis bidra till en god och jämlik hälsa

Vem kan gå utbildningen?

Alla! Utbildningen riktar sig till dig som är vuxen och som möter barn i din vardag, exempelvis på förskolan, skolan, i barnhälsovården eller på fritiden – men också till dig som vill lära dig mer om fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar kopplat till barn och unga.

Utbildningen tar cirka 1 timme att genomföra men det är möjligt att pausa och komma tillbaka vid ett senare tillfälle för att slutföra utbildningen. Webbutbildningen erbjuder också diskussionsunderlag för vidare reflektion. Vid genomförd utbildning får du ett diplom som intygar att du gått utbildningen.

Gå utbildningen tillsammans

Utbildningen kan fungera som en gemensam kunskapsbas och erbjuder diskussionsunderlag som en hel personalgrupp eller ledargrupp kan använda för att stärka det hälsofrämjande arbetet på exempelvis förskolan, skolan eller annan verksamhet som möter barn och ungdomar. Gå utbildningen i grupp eller var för sig och använd er sedan av diskussionsfrågorna för att se möjligheterna och utmaningarna i er verksamhet.

Ladda ner diskussionsunderlaget. (PDF)

Faktagranskad av forskare

Utbildningen är faktagranskad av forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Göteborgs universitet (GU) och Karolinska Institutet (KI).

Registrera dig och gå utbildningen

Klicka på nedan knapp för gå utbildningen. För att kunna erbjuda utbildningen kostnadsfritt till alla i Sverige är din registrering endast aktiv ett halvår. Därefter raderas ditt konto och dina uppgifter. Det går bra att registrera sig på nytt om du vill gå utbildningen igen.

Till utbildningen

Utbildningen är kompatibel med

Windows: Microsoft Edge (senaste versionen), Google Chrome (senaste versionen), Firefox (l senaste versionen)
Mac: Safari (senaste versionen), Google Chrome (senaste versionen), Firefox (senaste versionen)
Mobil: Safari och Google Chrome, Apple iOS/iPadOS (senaste versionen), Google Chrome (senaste versionen), Android OS 6 eller senare