Om Generation Pep

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill vi skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och vår målsättning att engagera hela samhället i arbetet. Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med.

Generation Peps arbete utgår från FYSS och de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012) och vi samarbetar med etablerade kunskapspartners. Samarbetsinitiativ som vi medverkar i granskas genom tredjepartsrevision för full transparens och måluppfyllelse.

Klicka här för att läsa Generation Peps verksamhetsberättelse 2018.

Klicka här för att läsa Generation Peps verksamhetsberättelse 2017.

Hur arbetar Generation Pep

Generation Pep arbetar på flera olika sätt:

Peppare är ett nätverk av organisationer och privatpersoner som aktivt ställer sig bakom vår vision och som vill vara med och bidra till att förverkliga den. Vill du också bli Peppare?

Initiativ är satsningar som förväntas ha reell påverkan på förutsättningarna för barn och ungas levnadsvanor. Alla initiativförslag granskas av en initiativkommitté för att säkerställa att de kan möta Generation Peps kriterier för förväntad effekt, intresse hos målgruppen, mätbara resultat och att de bidrar till bredd och mångfald. Först efter att ett initiativ godkänts av initiativkommittén och styrgruppen kan det antas. Peppare som tar på sig att driva, utveckla och/eller finansiera ett initiativ tecknar vi initiativpartneravtal med. Generation Pep är också själva huvudansvariga för ett antal initiativ. Läs mer om våra samarbetsinitiativ här och om våra egna initiativ här.

Generation Pep arbetar också för att vara en röst för frågan kring barn och ungas hälsa, genom att sprida kunskap och engagemang med hjälp av kampanjer, rapporter och andra kommunikationsinsatser.

Vilka står bakom Generation Pep?

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep.

Generation Peps verksamhet möjliggörs av våra founding partners, kunskapspartners och supporting partners. Founding Partners är medgrundare och finansiärer till Generation Pep. Kunskapspartners bidrar med kunskap inom sina respektive expertområden och deltar i granskningen av initiativförfrågningar i initiativkommittén. Våra Supporting Partners arbetar pro bono och stöttar Generation Pep inom sina respektive expertområden. Du hittar dem alla här.

I Generation Peps initiativkommitté deltar:

  • Ylva Trolle Lagerros, läkare och docent vid institutionen för medicin, Karolinska institutet
  • Örjan Ekblom, docent och Med Dr. i fysiologi med inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet vid GIH
  • Magnus Lindwall, professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi vid Göteborgs Universitet
  • Oscar Boldt-Christmas, Senior partner McKinsey & Company med inriktning vård och hälsa

Hur behandlar Generation Pep personuppgifter?

Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som träder i kraft 25 maj 2018 har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Här hittar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.