Pep Dag

Genom att få uppleva, inspireras och inhämta kunskap tror vi att möjligheten och viljan att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv ökar. Därför har vi tagit fram konceptet Pep Dag.

Pep Dag

Genom att få uppleva, inspireras och inhämta kunskap tror vi att möjligheten och viljan att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv ökar. Därför har vi tagit fram konceptet Pep Dag.

Vi lever i en tid där våra barn sitter ner i snitt 9 timmar om dagen. I en tid där såväl vuxna som barn äter mer och annat än vad våra kroppar behöver. Därför har vi tagit fram konceptet Pep-dag, en dag som ska inspirera barn och unga till att hitta sin form av rörelseglädje och att äta hälsosammare mat. Syftet med dagen är att sprida budskapet att alla barn unga skall ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

En Pep Dag går att anordna i både större och mindre skala allt från ett tema på ett barnkalas till ett event för hela kommunen.
Det viktiga är att barns hälsa är i fokus, och att dagen inspirerar barn och unga att känna rörelseglädje och väcka nyfikenhet för hälsosamma matvanor*. Dagen ska även innehålla kunskapselement för att öka kännedomen om vikten av att röra på sig och att äta hälsosamt.

*Generation Pep rekommendationer baseras på NNR12.

Genomför

Inspirera

Registrera er Pep Dag