Pep Dag

Vill du skapa en aktivitetsdag full av rörelse, hälsosam kost och kunskap? Här hittar du information om vårt kostnadsfria verktyg Pep Dag, ett koncept för alla sorters aktivitetsdagar.

Pep Dag

Verktyget Pep Dag har tagits fram för att ge olika typer av arrangörer relevant och attraktivt material för att skapa inkluderande aktivitetsdagar med låga trösklar där rörelseglädje och hälsosamma matvanor står i fokus. Här hittar du:

 • Checklista att tänka på för att arrangera en Pep Dag
 • Förslag på aktiviteter under en Pep Dag
 • Material att skriva ut och använda under dagen

Pep Dag är skalbart och gjort för att kunna användas på såväl små som stora aktivitetsdagar, till exempel ett barnkalas eller en aktivitetsdag för hela kommunen. Använd det material som är relevant för just er Pep Dag.

Sänk trösklarna och bredda din dag

Generation Pep arbetar bland annat med att sprida kunskap om fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor hos barn och unga. Vi vet också att ingen enskild aktör kan göra detta arbete själv, därför arbetar vi aktivt för att skapa samverkan med aktörer för att skapa hållbar och långsiktig förändring.

Nedan hittar ni de fyra områden vi fokuserar på när vi arrangerar en Pep Dag. I varje klickbar box hittar ni vägledning samt tips på aktiviteter för att inkludera det specifika området på er aktivitetsdag.

Fysisk aktivitet

Hälsosam mat

Kunskap

Folkrörelse

Övergripande checklista

 • Gör det enkelt - sänk trösklarna för fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och mottagande av kunskap.
 • Väck nyfikenhet - det ska vara lätt att göra rätt.
 • Allt bra för kroppen räknas - sätt inga krav eller begränsningar.
 • Få med barnens perspektiv - vad gillar barnen?
 • Inkludering - se till alla kan delta.
 • Samverkan - kroka arm med trovärdiga aktörer för att nå rätt målgrupp.

Arrangera en egen Pep Dag

Vi vill att det ska vara enkelt att arrangera en egen Pep Dag! Här nedan hittar ni de kriterier, baserat på de fyra områden ovan, som måste uppfyllas för att kunna få kalla sin aktivitetsdag en Pep Dag.

Ni hittar även en steg för steg-guide som kan underlätta ert planeringsarbete och genomförande av dagen längre ned.
Använd de tips och det stödmaterial som passar in på just er Pep Dag!

Kriterier

För att er aktivitetsdag ska få kallas en Pep Dag behöver följande kriterier uppfyllas.

 • En Pep Dag skall vara inkluderande för alla som deltar:
  - En Pep Dag skall vara gratis.
  - Ska ske på en inkluderande yta.
  - Ska ha inkluderande aktiviteter.
 • En Pep Dag skall uppmuntra till rörelseglädje.
 • En Pep Dag skall uppmuntra till hälsosamma matvanor.
 • En Pep Dag skall innehålla kunskapshöjande element.

Steg för steg

För att planera och arrangera er Pep Dag kan ni följa vår checklista. Klicka på Läs mer för att se hela listan. Som ytterligare stöd till er Pep Dag finns ett material-kit att ladda ner med diplom, affisch-mall samt checklistan som pdf. 

Ladda ner material-kitet

Under Läs mer kan du ta del av en checklista med saker att tänka på inför, under och efter en Pep Dag.

Inför

Abonnera yta
Behöver ni polistillstånd för platsen ni ska vara på? Kostar det att hyra ytan?

Nätverk och förankring
Ta stöd och samverka med lokala nätverk och Generation Peps folkrörelse. Vilka behöver involveras för att genomförandet ska bli så bra som möjligt?

Kostnader kopplade till dagen
Det är lättare att hitta sponsorer om det går att vara tydlig med vad ni önskar hjälp med.

Innehåll under dagen
Sätt en plan tidigt för hur de fyra områdena (fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, kunskap, folkrörelse) kan implementeras på smidigast sätt. Se stödmaterial och saker att tänka på i de fyra boxarna ovan.

Kommunikation och marknadsföring
Använd gärna Generation Peps mallar för pressmeddelande och affischer. Kontakta skolor och förskolor, sprid info i området och digitalt, samarbeta med kommunen för spridning eller kontakta lokalmedia.

Praktiska handläggning
Behöver deltagande  organisationer tält på plats? Behövs det eller finns det till exempel el, WC och sophantering på plats?

Tydlig info inför till deltagande organisationer
Skicka ut praktisk information till deltagande organisationer med information om tider, tilldelad yta, förväntningar, spridning av information och annat väsentligt inför dagen. Försäkra er om att informationen har mottagits.

Långsiktighet
Pep Dagen är startskottet! Säkerställ att ett antal organisationer kan ha möjlighet att erbjuda barn att prova på aktiviteten i den ordinarie verksamheten.

Inkluderande yta
Alla ska kunna delta!

Under

Ha ett spikat program
Skapa ett tydligt program som delas med alla deltagande organisationer vid behov.

Premiera det hälsosamma på plats
Det ska vara lätt att göra rätt.

Deltagande ska premieras
Anordna inte några prestationsbaserade tävlingar.

Enkelhet i budskap och aktiviteter
De som inte gillar att röra på sig är enklare att nå om trösklarna är låga och en del av aktiviteterna eller tipsen går att applicera i det vardagliga livet.

Gemensam genomgång
Ha en genomgång på området med alla organisationer innan evenemangsstart. Ha även schemalagda och tydliga ansvarsområden baserat på praktisk planering ovan.

Etablering och avetablering
Räkna med att tid behövs för etablering och avetablering på ytan. Kontrollera även om ni behöver spärra av någon yta.

Information till besökare
Ha skyltar med karta över området samt hålltider vid behov, alternativt ha några välkomstfunktionärer som kan guida besökarna rätt.

Sjukvårdare
Ha ett sjukvårdskit med er. Vid en större Pep Dag kan ni behöva ett sjukvårdstält eller sjukvårdare på plats vid behov.

Funktionärer
Vid en stor Pep Dag, ha ett antal övergripande funktionärer på plats som kan hjälpa till där det behövs vid behov.

Ungdomsledare
Om möjligheten till ungdomsledare finns så använd dem och koppla gärna ihop dem med organisationerna i efterhand. Det kan vara ett första steg för ungdomar att bli ledare.

Karta för deltagare och organisationer
Ge en övergripande bild av området vid behov.

Diplom för barnen
Se det nedladdningsbara materialet ovan checklistan på webbsidan om verktyget Pep Dag.

Efter

Pep Dagen som startskott
Hur många får möjlighet att prova på en aktivitet i ordinarie verksamhet efter Pep Dagen?

Kunskapsspridning
Har besökarna fått kunskap man kan applicera i vardagen efter Pep Dagen?

Utvärdera er dag internt
Gör det återkommande och ta med lärdomar från årets genomförande till framtida Pep Dagar.

Utvärdera er dag tillsammans med samarbetspartners
Skicka ut en enkät till deltagande organisationer och föreningar för att få deras synpunkter för att ha möjlighet att förbättra framtida genomföranden.

Dela godkända bilder med samarbetspartners för spridning i sociala medier
Kom ihåg att använda bilder där målsman har godkänt genom att fylla i era GDPR-blanketter. Ni kan också klart och tydligt informera inför eventet att det kommer tas foton på plats och vad ändamålet med fotona är.

Klicka här för att ladda ner checklistan som pdf.

Anmäl er Pep Dag

Beskriv kortfattat och konkret.
Beskriv kortfattat och konkret.
Beskriv kortfattat och konkret.
Beskriv kortfattat och konkret.
Beskriv kortfattat och konkret.
Skriv dina önskemål kortfattat och konkret.