Våra initiativ

I syfte att nå, påverka och inspirera till hälsosammare levnadsvanor genomför och driver vi olika initiativ i egen regi men också tillsammans med andra aktörer. Här kan du läsa mer om alla dessa.