Generation Peps nätverk

Generation Peps nätverk

För att samla alla krafter i samhället har vi skapat ett nätverk specifikt för ideella organisationer, näringslivet och offentliga verksamheter. Med vårt nätverk vill vi skapa en verklighet där alla delar av samhället tillsammans jobbar mot samma mål.

Som organisation/förening, företag eller myndighet/offentlig aktör kan ni vara med i vår folkrörelse genom att engagera er i vårt nätverk. Där samlar vi idag redan över 450 aktörer, och vi vill bli fler. Som en del i vår nätverk får ni:

  • Ta del av vårt nätverk med andra organisationer som också är engagerade i samma frågor
  • Inbjudan till våra event och nätverksforum.
  • Ta del av våra verktygslådor, nyhetsbrev och faktablad.
  • Synlighet med Logo på Generation Peps hemsida.
  • Ett kommunikationspaket så att ni kan berätta om ert engagemang.

Är du en skola har vi ett särskilt skolnätverk för er där ni även får tillgång till ett gratis metodstöd för att utveckla ert arbete. Med hjälp av metodstödet kan ni även certifiera er som en Generation Pep Skola. Läs mer om detta under Offentlig sektor eller gå direkt till www.pepskola.se.

Gå med i vårt nätverk