Generation Peps nätverk

Generation Peps nätverk

För att samla alla krafter i samhället har vi skapat ett nätverk specifikt för ideella organisationer, näringslivet och offentliga verksamheter. Med vårt nätverk vill vi skapa en verklighet där alla delar av samhället tillsammans jobbar mot samma mål.

Som organisation/förening, företag eller myndighet/offentlig aktör kan ni vara med i vår folkrörelse genom att engagera er i vårt nätverk. Där samlar vi idag redan över 450 aktörer, och vi vill bli fler. Som en del i vår nätverk får ni:

  • Ta del av vårt nätverk med andra organisationer som också är engagerade i samma frågor
  • Inbjudan till våra event och nätverksforum.
  • Ta del av våra verktygslådor, nyhetsbrev och faktablad.
  • Synlighet med Logo på Generation Peps hemsida.
  • Ett kommunikationspaket så att ni kan berätta om ert engagemang.

Gå med i vårt nätverk

Är ni en skola eller förskola?

Då har vi särskilda nätverk för er där ni även får tillgång till gratis metodstöd för att utveckla ert arbete. Dessa kan ni läsa mer om på vår sida med olika verktyg.

Se våra verktyg