Pep Kommun

Pep Kommun

Pep Kommun är ett pilotprojekt med målet att skapa en vägledning för kommuner som vill arbeta för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Är du intresserad av att följa arbetet och få information kring pilotprojektet är du välkommen att registrera dig via formuläret nedan.

Pilotprojektet Pep Kommun genomförs tillsammans med kommunerna Katrineholm, Krokom, Lilla Edet, Sundbyberg, Uppsala och Vårgårda. Målet är att hitta nycklar för förändring på systemnivå som på något sätt inkluderar hela eller åtminstone stora delar av den kommunala verksamheten.

I projektet utgår vi från såväl befintlig och ny kunskap för att på olika sätt utmana våra befintliga system, strukturer och eventuella begränsningar. Vi arbetar mycket med dialog och erfarenhetsutbyte med nyfikenhet som ledstjärna. Ambitionen är att tillsammans utveckla och testa insatser och interventioner som är behövda, efterfrågade och användbara. Under året har vi hittat fram till ett antal investeringar som vi valt att fördjupa oss i så kallade temagrupper.

Vi tar hjälp och stöd i befintliga verktyg och arbetssätt från exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Folkhälsomyndigheten. Vi samverkar med andra aktörer och olika koncept som ett komplement till våra egna verktyg – allt för att varje kommun ska kunna hitta metoder och modeller som passar för just deras unika förutsättningar.

Under 2022 har vi fördjupat oss i följande teman; Skolbaserade och förskolebaserade program, Aktiv transport, Barnens perspektiv och Matmiljö för bättre hälsa. Vi planerar nu för 3 nya teman för vårens arbete; Hälsofrämjande samhällsplanering och stadsplanering, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt Idrotts- och fritidsaktiviteter för alla, som vi inför parallellt med att vi påbörjar vår kvalitativa utvärdering som kommer baseras på kommunernas erfarenheter.

För mer information, ta gärna del av föredraget om Pep Kommun av projektledare Matti Leijon under "Seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet".

Klicka här för att ta del av föredraget (video).

Föredraget i länken ovan spelades in 29/3 2023 som en del av "Seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet". Seminariet arrangerades av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Föredragshållare: Matti Leijon, Generation Pep
Moderator: Katti Hoflin, Västra Götalandsregionen
Pep Kommuner: Lilla Edets kommun - Sofia Enström, Vårgårda kommun - Charlott Klug

Länsstyrelsen Västra Götaland är upphovsperson till filmen, vid frågor om filmen kontakta Esh.Vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Ta del av information om pilotprojektet Pep Kommun

För att skicka vårt nyhetsbrev behöver du samtycka till att vi behandlar och sparar dina personuppgifter.