Pep Kommun

Pep Kommun

Pep Kommun är ett pilotprojekt som startade 2021 och som kommer med sin första delleverans och resultat i slutet av 2023. I projektet har vi tillsammans med 6 kommuner vi arbetat för att skapa en vägledning för kommuner som vill arbeta för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

I pilotprojektet Pep Kommun arbetar vi med 6 kommuner för att skapa en vägledning för kommuner som vill arbeta för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. På den här sidan kan du:

  • Läsa mer om det pågående projektet
  • Anmäla dig till informationsträffar
  • Registrera dig för löpande information om pilotprojektet

Nu växlar vi upp vårt arbete och övergår från pilotprojekt till ett utvecklingsprogram. I det kommer vi tillsammans med ännu flera kommuner bygga vidare på de erfarenheter vi samlat så här långt. Vi har identifierat 7 olika teman, ett antal viktiga och värdefulla verktyg och insatser som tillsammans med en gemensam kunskapssyn lagt en grund som vi tillsammans kommer att bygga vidare på under utvecklingsprogrammet. Vi utgår ifrån behov, efterfrågan och användbarhet i flera led. Sedan låter vi forskare följa vårt arbete och processer. Genom kan vi skapa vägledning för fler kommuner som framåt vill jobba för att stärka arbetet med barn och ungas hälsa.

Bakgrund om pilotprojektet Pep Komun

Pilotprojektet Pep Kommun genomförs tillsammans med kommunerna Katrineholm, Krokom, Lilla Edet, Sundbyberg, Uppsala och Vårgårda. Målet var att hitta nycklar för förändring på systemnivå som på något sätt inkluderar hela eller åtminstone stora delar av den kommunala verksamheten.

I projektet har vi utgått från såväl befintlig och ny kunskap för att på olika sätt utmana våra befintliga system, strukturer och eventuella begränsningar. Vi arbetar mycket med dialog och erfarenhetsutbyte med nyfikenhet som ledstjärna. Ambitionen har hela tiden varit att tillsammans utveckla och testa insatser och interventioner som är behövda, efterfrågade och användbara. Under åren har vi hittat fram till ett antal investeringar som vi valt att fördjupa oss i så kallade temagrupper.

Vi tar hjälp och stöd i befintliga verktyg och arbetssätt från exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Riksidrottsförbundet, forskare och andra. Vi samverkar med andra aktörer och olika koncept som ett komplement till våra egna verktyg – allt för att varje kommun ska kunna hitta metoder och modeller som passar för just deras unika förutsättningar.

Under arbetet har vi fördjupat oss i följande teman;

  • Skolbaserade och förskolebaserade program
  • Aktiv transport
  • Hälsofrämjande matmiljöer
  • Barnrättsperspektivet – barns rätt till hälsa
  • Hälsofrämjande samhällsplanering och stadsplanering
  • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  • Idrotts och fritidsaktiviteter för alla

En kort introduktion till projektet hittar ni i föreläsningen i filmen nedan.

Klicka här för att ta del av föredraget under seminariet "Seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet" (video).

Föredraget i länken ovan spelades in 29/3 2023 som en del av "Seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet". Seminariet arrangerades av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Föredragshållare: Matti Leijon, Generation Pep
Moderator: Katti Hoflin, Västra Götalandsregionen
Pep Kommuner: Lilla Edets kommun - Sofia Enström, Vårgårda kommun - Charlott Klug

Länsstyrelsen Västra Götaland är upphovsperson till filmen, vid frågor om filmen kontakta Esh.Vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Sagt om Pep Kommun

”Frågorna om kost och rörelse har kommit upp högre upp på agendan, och fått in det mer i styrning och ledning sedan vi blev en Pep kommun.” Charlott Klug, Vårgårda kommun

”Vi har en enad politisk ledning i att vi ska jobba med Pep kommun, och jobbar för att arbetet ska bli systematiskt och långsiktigt.” Sofia Enström, Lilla Edets kommun

Informationsträffar hösten 2023

Är du nyfiken på Pep kommun? Vill du veta om det kan vara något för just er kommun? Anmäl dig då till någon av våra digitala informationsträffar nedan.

Anmälan: Delta på informationsträff den 9 oktober kl. 11.00-12.00

Anmälan: Delta på informationsträff den 12 oktober kl. 14.00-15.00

Anmälan: Delta på informationsträff den 17 oktober kl. 13.00-14.00

Anmälan: Delta på informationsträff den 20 oktober kl. 10.30-11.30

Ta del av information om pilotprojektet Pep Kommun

För att skicka vårt nyhetsbrev behöver du samtycka till att vi behandlar och sparar dina personuppgifter.