Pep Kommun

Pep Kommun

Pep Kommun startade 2021 som ett pilotprojekt med sin första delleverans och resultat i slutet av 2023. I pilotprojektet har vi tillsammans med 6 kommuner arbetat för att skapa en vägledning för kommuner som vill arbeta för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

I Pep Kommun arbetar vi med kommuner för att skapa en vägledning för kommuner som vill arbeta för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. På den här sidan kan du:

 • Läsa mer om det pågående projektet
 • Anmäla dig till informationsträffar
 • Registrera dig för löpande information om pilotprojektet

Fokuset för Pep Kommun läggs på våra barn och unga, särskilt kring betydelsen av mat och fysisk aktivitet i deras liv. I arbetet utgår man från befintlig forskning och ny kunskap för att utmana och förändra nuvarande system och strukturer. Målet är att bidra till utvecklingen av området och att skapa vägledning och stöd för implementering för alla 290 kommuner i Sverige, samt andra aktörer som arbetar med att förbättra hälsan hos barn och unga inom mat och fysisk aktivitet i den kommunala kontexten.

Arbetet med Pep Kommun syftar till att skapa en röd tråd mellan flera olika delar av kommunen där barn och ungas hälsa ska genomsyra många olika arenor. Det finns en tydlig målsättning att kommunen själva ska hitta de arbetssätt som lämpar sig bäst i den lokala kontexten.

Lilla Edet är en av de 6 kommuner som deltagit i pilotprojektet Pep Kommun. Julia Färjhage, KSO i Lilla Edet, deltog som talare tillsammans med Socialminister Jakob Forssmed på Pep Forum 2023. Hör deras samtal om vikten av ansvarsfördelning och resurser för att uppnå de folkhälsopolitiska målen, och vilka utmaningar som finns i arbetet.

Matti Leijon, projektledare för Pep Kommun, medverkade på Change the games årliga konferens i Umeå på temat ”kunskap för förändring” i september 2023 - ett tema som är vägledande i arbetet med Pep kommun och som Matti redogör för i denna korta intervju. Den som vill veta mer och är intresserad av hur detta är en komponent i arbetet med Pep kommun kan lära sig mer om detta på den lite längre föreläsningen nedan.

Deltagande kommuner i Pep kommun 2.0

Pep kommun 2.0 startar i början av 2024 och har utöver 12 kommuner även med hela Örebro län där samtliga kommuner deltar, samt Åland.

Följande kommuner deltar i Pep kommun 2.0

Övertorneå, Umeå , Krokom , Sundsvall, Åland, Katrineholm, Grästorp , Lilla Edet, Vårgårda, Kungsbacka, Växjö, Bromölla och Burlöv.

Samt samtliga kommuner i Örebro län: Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla , Laxå, Lekeberg , Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.

Forskningsprojekt på Pep Kommun

För att lära oss mer kring kommunernas möjligheter och utmaningar kopplat till implementering av folkhälsoarbete gav vi Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet att genomföra följeforskning baserat på vårt arbete. De har med fokusgruppsintervjuer inhämtat kunskap från de medverkande kommunernas verksamheter. Det har nu resulterat i rapporten Kommunal styrning av folkhälsoarbete: i spänningsfältet mellan det strategiska och operativa, med Albin Algotson och David Ekholm som författare.  

I rapporten undersöks institutionella och organisatoriska villkor som påverkar kommunernas folkhälsoarbetet. Där framkommer bland annat:

 • Kommunernas roll i folkhälsopolitiken är komplex, föränderlig och saknar tydlig reglering 
 • Det finns en klyfta mellan det strategiska, kommunövergripande arbetet och det operativa arbetet inom ramen för kommunernas välfärdsarbete 
 • Särskilt utmanande att implementera och utveckla lokala arbetsformer för folkhälsoarbete – i relation till den sektoriserade förvaltningen 
 • Det finns en spänning mellan den traditionella och sektoriserade välfärdspolitiken visavi den tvärsektoriella folkhälsopolitiken. 

För dig som är intresserad och vill läsa mer kan du ta del av hela forskningsprojektet här.

Bakgrund om pilotprojektet Pep Kommun

Pilotprojektet Pep Kommun genomförs tillsammans med kommunerna Katrineholm, Krokom, Lilla Edet, Sundbyberg, Uppsala och Vårgårda. Målet var att hitta nycklar för förändring på systemnivå som på något sätt inkluderar hela eller åtminstone stora delar av den kommunala verksamheten.

I projektet har vi utgått från såväl befintlig och ny kunskap för att på olika sätt utmana våra befintliga system, strukturer och eventuella begränsningar. Vi arbetar mycket med dialog och erfarenhetsutbyte med nyfikenhet som ledstjärna. Ambitionen har hela tiden varit att tillsammans utveckla och testa insatser och interventioner som är behövda, efterfrågade och användbara. Under åren har vi hittat fram till ett antal investeringar som vi valt att fördjupa oss i så kallade temagrupper.

Vi tar hjälp och stöd i befintliga verktyg och arbetssätt från exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Riksidrottsförbundet, forskare och andra. Vi samverkar med andra aktörer och olika koncept som ett komplement till våra egna verktyg – allt för att varje kommun ska kunna hitta metoder och modeller som passar för just deras unika förutsättningar.

Under arbetet har vi fördjupat oss i följande teman;

 • Skolbaserade och förskolebaserade program
 • Aktiv transport
 • Hälsofrämjande matmiljöer
 • Barnrättsperspektivet – barns rätt till hälsa
 • Hälsofrämjande samhällsplanering och stadsplanering
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Idrotts och fritidsaktiviteter för alla

Föreläsning och kort introduktion till projektet:

Klicka här för att ta del av föredraget under seminariet "Seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet" (video).

Föredraget i länken ovan spelades in 29/3 2023 som en del av "Seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet". Seminariet arrangerades av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Föredragshållare: Matti Leijon, Generation Pep
Moderator: Katti Hoflin, Västra Götalandsregionen
Pep Kommuner: Lilla Edets kommun - Sofia Enström, Vårgårda kommun - Charlott Klug

Länsstyrelsen Västra Götaland är upphovsperson till filmen, vid frågor om filmen kontakta Esh.Vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Sagt om Pep Kommun

”Frågorna om kost och rörelse har kommit upp högre upp på agendan, och fått in det mer i styrning och ledning sedan vi blev en Pep kommun.” Charlott Klug, Vårgårda kommun

”Vi har en enad politisk ledning i att vi ska jobba med Pep kommun, och jobbar för att arbetet ska bli systematiskt och långsiktigt.” Sofia Enström, Lilla Edets kommun

Ta del av information om pilotprojektet Pep Kommun

Vill du få löpande information om pilotprojektet Pep Kommun? Välkommen att registrera dig till vårt informationsutskick!

Registrera dig här