Pep Förskola

Vill er förskola få stöd och inspiration i det systematiska hälsoarbetet? Här kan du läsa mer om vårt kostnadsfria verktyg Pep Förskola.

Pep Förskola

Pep Förskola är ett digitalt verktyg för förskolor. Målet med Pep Förskola är att stötta förskolor som vill arbeta mer med rörelse och hälsosam kost inom förskolans verksamhet. I verktyget får du bland annat:

  • Vägledning för hur ni kan starta ett Hälsoteam på förskolan
  • Fakta kring barn och ungas hälsa och levnadsvanor
  • Konkreta aktiviteter kring rörelse och kost att göra på förskolan

Kom igång med Pep Förskola

De vanor vi får med oss tidigt i livet påverkar i hög grad vilka vanor vi får även som vuxna. Det vill vi ta fasta på och stöttar därför verksamheter och individer som möter barn och unga i att arbeta med hälsosamma levnadsvanor redan tidigt.

Generation Pep Förskola passar alla förskoleverksamheter och konceptet bygger på att ni som förskola anpassar arbetet utifrån era egna förutsättningar. Oavsett om ni redan arbetar med rörelse och hälsosam mat, eller inte alls, är målet att ni ska hitta något för er verksamhet.

Verktyget är helt kostnadsfritt, enkelt att använda och syftet är att stötta pedagoger, måltidspersonal, rektorer och andra viktiga funktioner i arbetet för en hälsosam förskola. För att komma igång behöver ni endast registrera er via formuläret nedan.

På Generation Pep Förskola hittar du: 

  • Fakta om kost och rörelse 
  • Förslag på rörelselekar 
  • Videos med rörelsepass 
  • Förslag på hälsosamma recept och veckomenyer 
  • Kunskapshöjande filmer om kost med forskare Mai-Lis Hellenius och dietist Sara Ask
  • Checklistor för att stötta i det systematiska planerings-och strategiarbetet 
  • Material som affischer och bilder att använda sig av  

Och mycket mer - Såklart är det helt kostnadsfritt

Få stöd i införandet av Pep Förskola

I en kortfattad guide hittar ni sju steg som underlättar införandet av verktyget Pep Förskola i er verksamhet.

Läs mer och ta del av guiden

Registrera er på Pep Förskola

Registrera er förskola

 

Är ni redan registrerade? Klicka här.