Pep Förskola

Fyraåringar i Sverige spenderar idag hälften av sin vakna tid stillasittandes och endast 30 procent av svenska fyraåringar kommer upp i de rekommenderade 60 minuterna av fysisk aktivitet per dag. Dessutom har andelen barn med fetma femdubblats de senaste trettio åren. Detta är en utveckling som Generation Pep vill vända, och därför har vi tagit fram ett kostnadsfritt verktyg för att stötta förskolor i arbetet med rörelse och hälsosam mat.

Generation Pep vill förändra utvecklingen där vi ser att barn blir allt mer stillasittande och äter för lite av det kroppen behöver. Vi vill att alla barn och unga i Sverige ska ha viljan och möjligheten att vara aktiva och leva ett hälsosamt liv. För att stötta de yngre barnen och förskolan att främja just sunda och hälsosamma levnadsvanor har vi tagit fram en kostnadsfri plattform vi kallar Generation Pep Förskola.

Redan 2018 inledde Generation Pep ett samarbete med förskolekoncernen Norlandia. Där arbetade man tillsammans fram konceptet Norlandiaskuttet, som var ett föregångsprojekt och har bidragit med kunskap och erfarenhet i det som nu blivit Generation Pep Förskola. Generation Pep Förskola togs fram under hösten 2020 med stöd av forskare och ett tiotal förskolor har testat verktyget under höstens pilotprojekt. Sedan tidigare har organisationen arbetat med ett liknande stöd för skolor, Generation Pep Skola, och där har över 1500 skolor över hela landet registrerat sig.  

Vad tycker förskolor om Pep Förskola?

Under pilotprojektet hösten 2020 deltog bland annat I Ur och Skur förskolan Igelkotten i Herrljunga, samt förskolan Spåret i Göteborg.

"Vi har fått möjlighet att öka vår kunskap, men även få mer inspiration. Vi har använt oss myket av är lek- och rörelsepasskorten, som både varit bra aktiviteter inför dagens samlingar, men också bra när vi haft skogsvistelser och behövt få upp värmen." – I Ur och Skur, Igelkotten, Herrljunga

"Plattformen har varit lärorikt och ett tillfälle att få en stor dos av information och inspiration, och framförallt uppskattade vi mixen av kunskap och inspiration och konkreta aktiviteter att göra i verksamheten." – Förskolan Spåret, Göteborg

På Generation Pep Förskola hittar du: 

  • Fakta om kost och rörelse 
  • Förslag på rörelselekar 
  • Barn spelar fotboll.Videos med rörelsepass 
  • Förslag på hälsosamma recept och veckomenyer 
  • Checklistor för att stötta i det systematiska planerings-och strategiarbetet 
  • Material som affischer och bilder att använda sig av  
  • Och mycket mer - Såklart är det helt kostnadsfritt

Ett aktivt hälsoarbete i förskolan om att grunda våra barn för livet. Att bygga friska och starka individer som har kunskap som underlättar att göra bra val. Vi tror att en viktig del i detta arbete är att fler får ökad medvetenhet om vikten av rörelse och hälsosamma matvanor och får kunskap om vad våra kroppar faktiskt behöver. Här är förskolan helt avgörande. Vi vet att förskolan är en fantastisk kanal att både nå ut till barn, men också till föräldrar. Genom att förskolor inte bara aktivt börjar arbeta med rörelse och hälsosam mat, utan också berättar om varför så kan vi vara med och göra Sverige till ett hälsosammare land.