Ideell organisation 

Ideell organisation 

Oavsett om er organisation arbetar direkt mot barn och unga eller inte, har ni möjlighet att skapa förutsättningar för att goda vanor etableras och blir en naturlig del av vardagen.

Gå med i vårt nätverk och var med i folkrörelsen för barn och ungas hälsa

Vi på Generation Pep vill skapa en folkrörelse för barn och ungas hälsa där vi samlar allt från eldsjälar och organisationer till företag och myndigheter. Idag är vi snart 500 företag, organisation och myndigheter som samlas i vår folkrörelse.

Läs mer om vårt nätverk

Anordna en Pep Dag

Genom att få uppleva, inspireras och inhämta kunskap tror vi att möjligheten och viljan att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv ökar. Därför har vi tagit fram konceptet Pep Dag.

En Pep Dag går att anordna i både större och mindre skala, allt från ett tema på ett barnkalas till ett event för hela kommunen. Det viktiga är att barns hälsa är i fokus, och att dagen inspirerar barn och unga att känna rörelseglädje och väcka nyfikenhet för hälsosamma matvanor. Såklart ska det hela även vara kostnadsfritt för barn. Dagen ska även innehålla kunskapselement för att öka kännedomen om vikten av att röra på sig och att äta hälsosamt.

Läs mer om hur du anordnar en Pep Dag

Se till att ert café eller kiosk främjar ett hälsosamt liv

Ett attraktivt och lättillgänglig utbud av hälsosamma mellanmål kan främja hälsan. Därför har vi tagit fram verktyget Pep Kiosk att använda som stöd för att skapa en hälsosammare skol- eller idrottskiosk så det blir lätt för unga att välja rätt!

Verktyget Pep Kiosk vänder sig till skolkafeterior samt de aktörer som driver kiosker på idrottsanläggningar (kommuner, privat näringsliv eller föreningar) och innehåller material som förenklar arbetet med att skapa en hälsosammare kiosk. 

Läs mer om verktyget Pep Kiosk

Gå vår kostnadsfria webbutbildning

För att öka kunskapen om sambandet mellan fysisk aktivitet respektive hälsosam mat och barns och ungas hälsa finns vår kostnadsfria webbutbildning: Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa. Utbildningen riktar sig till alla som vill få en grundläggande introduktion till ämnet och på ett lättillgängligt sätt ta del av den kunskap som finns idag kring barns hälsa kopplat till fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar. Du går utbildningen när och var du vill, och den tar ca 1 timme att genomföra.

Läs mer och gå utbildningen