Verktyg för elevhälsan

Det finns många aktörer att vända sig till för att få stöd i elevhälsoarbetet. Här tipsar vi om ett par som erbjuder konkreta och kostnadsfria verktyg.

Verktyg för elevhälsan

Elevhälsan spelar en viktig roll för barn och unga i deras utveckling under skolåren. För att stötta elevhälsan i arbetet med hälsosamma levnadsvanor har vi på denna sida sammanställt länkar till material inom området. Här hittar du:

  • Material för elever i låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet
  • Stödmaterial för samtal med vårdnadshavare och elever
  • Inspirerande filmer för barn i mellan- och högstadiet

Material för yngre skolelever

Här har vi samlat material för er som arbetar med elever i låg- och mellanstadiet. Notera att en del av materialet även kan återfinnas för övriga åldersgrupper i den mån då materialet passar fler åldrar.

Västra Götalandsregionen - Rörelsenyckeln och Hälsoraketen

Rörelsenyckeln

Västra Götalandsregionen har som mål att fler barn och unga ska nå rekommendationen om i genomsnitt minst 60 min fysisk aktivitet per dag. Rörelsenyckeln är ett stödmaterial för dig som arbetar med barn och unga och kan användas i dina samtal för att inspirera till ökad fysisk aktivitet.

Rörelsenyckeln är ett fysiskt material med kort 9x17 cm som hålls ihop av en columbusring och får plats i till exempel din bröstficka eller hängandes på din anslagstavla. Korten är laminerade vilket gör att du kan skriva och rita på dem med en whiteboard-penna. Du kan själv välja vilka kort du vill ha i ringen så att den passar dina samtal bäst. Rörelsenyckeln är kostnadsfri och beställs via adress.distributionscentrum@vgregion.se.

Läs mer om Rörelsenyckeln på Västra Götalandsregionens hemsida.

Hälsoraketen

Hälsoraketen är en praktisk metodhandbok med insatser för att förhindra ökning av övervikt och fetma, och är en anpassning samt vidareutveckling av IDEFICS-modell för hälsofrämjande insatser riktade till barn, föräldrar, förskolor, skolor  och andra arenor och verksamheter i en kommun som inverkar på barns och ungas möjligheter till en hälsosam livsstil och en hälsofrämjande miljö.

I Hälsoraketen hittar du i modul 11 Mödra- och barnhälsovården, folktandvården och elevhälsan 37. I modul 10 finns inspiration till föräldrar 33.

Läs mer och se det nedladdningsbara material för Hälsoraketen på Västra Götalandsregionens hemsida.

Osteoporosförbundet - Starka ben

Styrelsen i Osteoporosföreningen Norrbottens län vill främja barn och ungas hälsa med fokus på att bygga en hållbar ”benbank”. Vi upplever att skelettets utveckling i samband med fysisk aktivitet ibland glöms bort.

Forskning visar att ”Fysisk aktivitet är hos barn och ungdomar förknippad med en rad gynnsamma hälsorelaterade effekter vad gäller bland annat benmassa… ” (Magnus Karlsson m.fl.) Daniel Berglind, forskare vid Karolinska institutet, menar att endast 30 procent av fyraåringarna rör på sig tillräckligt enligt WHOs rekommendationer.

Studier visar att tiden före och under puberteten troligen är den tidsperiod då fysisk aktivitet kan påverka benmassan allra mest. Benmassan växer då fem gånger mer i både storlek och densitet än någon annan period i livet.

För att synliggöra att vår livsstil spelar stor roll för hur skelettsstyrkan utvecklas har vi sammanställt en broschyr ”Starka ben hela livet”. Den utgår från International Osteoporosis Foundations broschyr ”Love your bones” med både fakta och förslag på upplägg som vi applicerat till svenska förhållanden.

Läs mer och Ladda ner Starka ben (PDF).

Region Stockholm – Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är ett kostnadsfritt webbverktyg som hjälper skolor att genomföra hälsofrämjande insatser i skolmiljön. Allt innehåll är evidensbaserat och framtaget av experter och forskare inom Region Stockholm.

Portalen vänder sig till skolledning, övrig skolpersonal samt andra professioner som arbetar hälsofrämjande i skolan. På portalen hittar du aktuell forskning, riktlinjer, information och hälsofrämjande insatser uppdelat i hälsoområdena Alkohol, Allergi, Buller, Ergonomi, Fysisk aktivitet, Mat, Psykisk hälsa, Sexualitet och relationer samt Tobak.

Det finns även digitala verktyg för att välja, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser samt för att bedriva ett strukturerat hälsofrämjande arbete som bygger på vetenskaplig grund.

Allt material på Elevhälsoportalen kan användas utifrån behov i det enskilda, dagliga arbetet och även i det mer systematiska arbetet i grupp.

Läs mer och besök elevhalsooportalen.se.

Regionala cancercentrum - Levla

Med stöd av den nya läroplanen Lgr22 har Regionala cancercentrum tagit fram det nya läromedlet Levla och går ut på att visa att man med små medel kan ta stora hälsokliv. Läromedlet vänder sig primärt till idrottslärare för att ge stöd i den teoretiska delen av ämnet idrott och hälsa för årskurs 4-6 men det kan även användas av andra lärare och/eller elevhälsan.

Läs mer och besök levlahalsan.se.

Sagasagor - Fiffiga kroppen och finurliga knoppen - Lärarhandledning

Boken Sagasagor - Fiffiga kroppen och finurliga knoppen förmedlar budskapet om vikten av att röra på sig på ett fantasifullt och lustfyllt sätt, och pratar om de positiva hälsoeffekter som det innebär att röra på sig en timme om dagen. Boken kan användas som ett pedagogiskt verktyg inom förskolan och därför har Generation Pep tillsammans med Norlanda Förskolor och Bonnier Carlsen tagit fram en lärarhandledning, som ger inspiration till hur ni kan använda boken i ert arbete och läsa den tillsammans med barnen.

Läs mer och ladda ner Sagasagor - Fiffiga kroppen och finurliga knoppen - Lärarhandledning här.

Värsta Bästa Hälsan - Lärarhandledning

I boken Värsta bästa hälsan vänder sig Maria Dufva till de unga och förklarar med hjälp av experter på motion, kost, sömn och psykisk hälsa hur ”skärmande” kan påverka måendet. Lärarhandledningen lämpar sig väl i undervisningen.

Läs mer och ladda ner Värsta Bästa Hälsan - Lärarhandledning här.

Material för äldre skolelever

Här har vi samlat material för er som arbetar med elever i högstadiet och gymnasiet. Notera att en del av materialet även kan återfinnas för övriga åldersgrupper i den mån då materialet passar fler åldrar.

Västra Götalandsregionen - Rörelsenyckeln

Västra Götalandsregionen har som mål att fler barn och unga ska nå rekommendationen om i genomsnitt minst 60 min fysisk aktivitet per dag. Rörelsenyckeln är ett stödmaterial för dig som arbetar med barn och unga och kan användas i dina samtal för att inspirera till ökad fysisk aktivitet.

Rörelsenyckeln är ett fysiskt material med kort 9x17 cm som hålls ihop av en columbusring och får plats i till exempel din bröstficka eller hängandes på din anslagstavla. Korten är laminerade vilket gör att du kan skriva och rita på dem med en whiteboard-penna. Du kan själv välja vilka kort du vill ha i ringen så att den passar dina samtal bäst. Rörelsenyckeln är kostnadsfri och beställs via adress.distributionscentrum@vgregion.se.

Läs mer om Rörelsenyckeln på Västra Götalandsregionens hemsida.

Osteoporosförbundet - Starka ben

Styrelsen i Osteoporosföreningen Norrbottens län vill främja barn och ungas hälsa med fokus på att bygga en hållbar ”benbank”. Vi upplever att skelettets utveckling i samband med fysisk aktivitet ibland glöms bort.

Forskning visar att ”Fysisk aktivitet är hos barn och ungdomar förknippad med en rad gynnsamma hälsorelaterade effekter vad gäller bland annat benmassa… ” (Magnus Karlsson m.fl.) Daniel Berglind, forskare vid Karolinska institutet, menar att endast 30 procent av fyraåringarna rör på sig tillräckligt enligt WHOs rekommendationer.

Studier visar att tiden före och under puberteten troligen är den tidsperiod då fysisk aktivitet kan påverka benmassan allra mest. Benmassan växer då fem gånger mer i både storlek och densitet än någon annan period i livet.

För att synliggöra att vår livsstil spelar stor roll för hur skelettsstyrkan utvecklas har vi sammanställt en broschyr ”Starka ben hela livet”. Den utgår från International Osteoporosis Foundations broschyr ”Love your bones” med både fakta och förslag på upplägg som vi applicerat till svenska förhållanden.

Läs mer och Ladda ner Starka ben (PDF).

Region Stockholm – Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är ett kostnadsfritt webbverktyg som hjälper skolor att genomföra hälsofrämjande insatser i skolmiljön. Allt innehåll är evidensbaserat och framtaget av experter och forskare inom Region Stockholm.

Portalen vänder sig till skolledning, övrig skolpersonal samt andra professioner som arbetar hälsofrämjande i skolan. På portalen hittar du aktuell forskning, riktlinjer, information och hälsofrämjande insatser uppdelat i hälsoområdena Alkohol, Allergi, Buller, Ergonomi, Fysisk aktivitet, Mat, Psykisk hälsa, Sexualitet och relationer samt Tobak.

Det finns även digitala verktyg för att välja, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser samt för att bedriva ett strukturerat hälsofrämjande arbete som bygger på vetenskaplig grund.

Allt material på Elevhälsoportalen kan användas utifrån behov i det enskilda, dagliga arbetet och även i det mer systematiska arbetet i grupp.

Läs mer och besök elevhalsooportalen.se.

Stödmaterial i samtal med vårdnadshavare och elever

Under den här rubriken har vi samlat material vi hoppas kan vara ett stöd i elevhälsans arbete, oavsett vilken åldersgrupp ni arbetar med, och som på ett mer allmänt plan syftar till att stärka möjligheterna för att samtala om hälsosamma levnadsvanor med elever och vårdnadshavare.

Swenurse: Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor

Swenurse är en mötesplats för sjuksköterskans professionella utveckling. Sedan 2011 har de medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. Tillsammans med riksföreningen för skolsköterskor har de publicerat material inom projektet Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor som finns att ladda ner på deras hemsida.

Hos Swenurse hitter ni bl.a. följande material:

Bra levnadsvanor för barn och unga

Bra levnadsvanor för barn och unga är en broschyr i digitalt format riktad till vårdnadshavare. Denna skrift är framtagen av Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för skolsköterskor med syfte att ge stöd till skolsköterskor att förmedla uppdraget och innehållet i elevernas hälsobesök till vårdnadshavare. Skriften kompletteras med informationsblad om sund mat, sömn, fysisk aktivitet, balans i livet och övervikt och fetma hos barn:

- Fysisk aktivitet - att röra på sig: Informationsblad i digitalt format riktade till vårdnadshavare som kompletterar den digitala broschyren.
- Sund mat - att äta bra: Informationsblad i digitalt format riktade till vårdnadshavare som kompletterar den digitala broschyren.
- Sömn: Informationsblad i digitalt format riktade till vårdnadshavare som kompletterar den digitala broschyren.
- Övervikt och fetma hos barn: Informationsblad i digitalt format riktade till vårdnadshavare som kompletterar den digitala broschyren.
- Balans i livet: En skrift med syfte att ge stöd till skolsköterskor att förmedla uppdraget och innehållet i elevernas hälsobesök till vårdnadshavare. Talar om barn upp till 13 år.

Levnadsvanor - fakta, tips och metoder

Tips att ge vårdnadshavare finns på sida 20 och 16.

Visuellt stöd

Visuellt stöd är ett dokument som kan användas i hälsosamtal och hälsoundervisning när elever har språkstörning, inte kan svenska språket så bra eller av andra anledningar har lättare att ta till sig information och prata med stöd av bilder.

Läs mer och se publikationer inom Hälsofrämjande arbete - tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor på deras hemsida.

Dietisternas Riksförbund: Hälsosamma levnadsvanor för barn och unga – samtalsstöd för åk 4-6 samt åk 7-9 och gymnasiet åk 1

För att göra samtalet om hälsosamma levnadsvanor enklare och roligare har Dietisternas Riksförening tillsammans med Fysioterapeuterna och Riksföreningen för skolsköterskor tagit fram ett samtalsstöd för skolsköterskor att använda under det individuella möten med elever.

Materialet finns i två versioner – ett anpassat för elever från årskurs 4-6 och ett anpassat för elever årskurs 7-9 samt gymnasiet årskurs 1.

Materialet består av bilder och frågor att använda och berör hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet och skärmtid. För de äldre eleverna inkluderas även rökning, snusning, alkohol, droger samt sömn.

På DRFs hemsida hittar du material i form av nedladdningsbar PDF och PowerPoint-presentation.

Där finns även en kort video med svar på 10 vanliga frågor från skolsköterskor som besvaras av dietisten Sara Ask, samt en sammanställning med tips på korta videor om hälsosamma matvanor att visa för elever i klassrummet. Läs mer och se materialet på

Läs mer och se materialet på drf.nu/halsosamma-levnadsvanor-for-barn-och-unga/.

Kartlägg elevernas hälsa med elevhälsofrågor

De flesta skolor använder elevhälsoenkäter för att samla information om elevernas fysiska och psykiska hälsa samt levnadsvanor. Enkäterna kan användas som underlag vid hälsobesöket med skolsköterskan samt för att ge skolor och kommuner information om hälsoläget hos eleverna som grupp.

Läs mer om Elevhälsoportalens elevhälsofrågor här.

Fakta på www.generationpep.se

Under Fakta har vi samlat forskning kring frågor som rör fysisk aktivitet och hälsosam mat och rekommendationer i frågorna. Här hittar du även information om hur övriga faktorer påverkar individens möjlighet till en god hälsa.

Läs mer på våra sidor under Fakta.

Affischer med de svenska riktlinjerna för fysisk aktivitet

Affischer kan vara användbara verktyg i samtal med barn. Här kan du kostnadsfritt ladda ner våra affischer om de svenska riktlinjerna för fysisk aktivitet för barn i åldrarna 0-17 år.

Läs mer och ta del av materialet.

Tips från Generation Pep

Ibland kan det räcka med goda uppmaningar och att skapa en förståelse för att barn och unga ska ta initiativ och känna motivation till goda levnadsvanor. I följande dokument har vi därför sammanställt enkla tips och råd att använda i samtal med elever på er skola.

Ladda ner Tips från Generationpep (PDF).

​Tips till föräldrar och andra vuxna i elevernas närhet

På vår hemsida har vi även samlat goda tips och råd till föräldrar eller andra vuxna med barn och unga i sin närhet att använda i vardagen.

Läs mer om och ta del av verktyget Tips till föräldrar.

Inspirerande filmer

Här har vi samlat ett par filmer med inspiration för att hitta hälsosamma levnadsvanor i vardagen. Filmerna kan både användas direkt som inspiration för elever eller för personal. Klicka på Läs mer för att se samtliga filmer.

Träna utan att träna!

Träna dig glad!

Så blir du världsmästare på dataspel

Pep Skola - Fysiskt aktiva raster

 

Pep Skola - Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen

Pep Skola -Trivsamma skolmåltider

Pep Skola - Näringsriktiga skolmåltider

Pep Skola - Måltiden som ett pedagogiskt verktyg

Lär dig mer

Söker du mer information och kunskap? Här har vi samlat tips på kostnadsfria kurser och utbildningar för dig som arbetar inom elevhälsan.

Webbutbildning Barn och cancer - Skolsköterskans roll

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har tagit fram en webbkurs om barn och cancer för skolsköterskor för att involvera elevhälsan främst i det förebyggande arbetet, men också i arbetet med att ta hand om familjer som drabbas.

Webbutbildningen vänder sig främst till skolsköterskor men några delar passar även andra roller i elevhälsoteamet. Utbildningen har två huvudspår. Det första handlar om barn som kommer i kontakt med cancer, antingen att de drabbas själva eller någon i deras närhet. Det andra spåret tar upp de områden där vi kan jobba med barn för att förebygga att cancer uppstår senare i livet.

Barn och cancer – skolsköterskans roll innehåller sex kapitel som vardera är 30–60 minuter långa: alarmsymtom för barncancer, skolans roll för barn med cancer, barn som närstående, HPV-vaccin, hälsosamma levnadsvanor och motiverande samtal som samtalsmetod. Innehållet presenteras genom filmer, quiz och interaktiva texter.

Utbildningen är kostnadsfri och finns tillgänglig här: Webbutbildning Barn och cancer - Skolsköterskans roll

Tipsa oss!

Känner du till bra resurser som vi borde lägga på den här sidan? Maila ditt tips till info@generationpep.se!