Riktlinjer för fysisk aktivitet

Här hittar du nedladdningsbart material utifrån WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet och 1177 Vårdguidens riktlinjer för sömn för barn 0-17 år.

Riktlinjer för fysisk aktivitet

Här hittar du nedladdningsbart material utifrån WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet och 1177 Vårdguidens riktlinjer för sömn för barn 0-17 år.

Vi mår som bäst när vi har balans, när vi får röra på oss varje dag, äta regelbundet och sova tillräckligt varje natt. Fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av sjukdomar så som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ-2, men det gör oss också gladare, piggare och hjälper oss att koncentrera oss. Det är dock inte alltid helt lätt att hålla reda på hur mycket barn i olika åldrar ska röra på sig och hur det ser med hur mycket sömn som behövs och så vidare. För att underlätta har vi sammanfattat de rekommendationer som WHO har tagit fram kring fysisk aktivitet, skärmtid och sömn (för de äldre barnens sömn har vi utgått från 1177 Vårdguiden).

Det är viktigt att tänka på att alla ska få röra sig på det sätt som passar bäst för individen och hela tiden utgå ifrån den egna förmågan. När det gäller sömn så kan det också variera mellan individer, men tänk på att för lite eller för mycket sömn kan vara skadligt för hälsan.

Har du frågor eller funderingar kring ditt barns välmående kan du alltid kontaktaBVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Nedladdningsbara bilder för sociala medier och utskrift

Riktlinjer för fysisk aktivitet barn 0-1 år Riktlinjer för fysisk aktivitet 1-2 år Riktlinjer för fysisk aktivitet barn 3-4 år Riktlinjer för fysisk aktivitet barn 5-12 år Riktlinjer för fysisk aktivitet barn 13-17 år

Barn 0-1 år: Ladda ner bild för sociala medier 1080x1080px (PNG)

Barn 1-2 år: Ladda ner bild för sociala medier 1080x1080px (PNG)

Barn 3-4 år: Ladda ner bild för sociala medier 1080x1080px (PNG)

Barn 5-12 år: Ladda ner bild för sociala medier 1080x1080px (PNG)

Barn 13-17 år: Ladda ner bild för sociala medier 1080x1080px (PNG)

Nedladdningsbara affischer

Storlek A3

Svenska

Barn 0-17 år: Ladda ner affisch A3 (PDF)

Barn 0-4 år: Ladda ner affisch A3 (PDF)

Barn 5-17 år: Ladda ner affisch A3 (PDF)

Storlek A4

Svenska

Barn 0-17 år: Ladda ner affisch A4 (PDF)

Barn 0-4 år: Ladda ner affisch A4 (PDF)