Pep Kiosk

Ett attraktivt och hälsosamt utbud i en kiosk kan underlätta för barn och unga att välja hälsosamma mellanmål. Här hittar du tips och inspiration på hur en kiosk kan bli en Pep Kiosk.

Pep Kiosk

En allt för stor del av barn och unga äter för lite av det kroppen behöver för att de ska må bra. Därför vill vi underlätta för aktörer som möter barn och unga i sin verksamhet att servera ett mer hälsosamt utbud. I verktyget Pep Kiosk hittar du:

 • Listor och förslag på utbud i er kioskverksamhet
 • Recept på hälsosamma mellanmål
 • Kunskapsmaterial

En kiosk kan göra skillnad

Det vi äter påverkar hälsan och ohälsosamma matvanor är den näst största risken för ohälsa och förtida död i Sverige. Matmiljön – den sociala och fysiska miljö som vi lever i – har stor inverkan på vår matkonsumtion. En kiosk kan vara värdefull för elever och idrottsutövare som går sena dagar i skolan eller direkt till sin idrott/fritidsaktivitet. Det är viktigt att det finns ett hälsosamt attraktivt utbud för barn och unga att välja av till mellanmål. Rekommendationerna i Pep Kiosk baseras på de Nordiska näringsrekommendationerna.

Verktyget Pep Kiosk vänder sig till skolkafeterior samt de aktörer som driver kiosker på idrottsanläggningar (kommuner, privat näringsliv eller föreningar) och innehåller material som förenklar arbetet med att skapa en hälsosammare kiosk. Här nedan kan du läsa mer om specifika krav och policys för skol- respektive idrottskiosker.

Här kan du läsa mer om Skolkiosker.

Skollagen ställer krav på att måltiderna i grundskolan ska vara kostnadsfria och näringsriktiga. Däremot innehåller skollagen ingen precisering av begreppet ”näringsriktig” och inte heller vad som avses med ”måltider”. Den innehåller inget om skolkiosker.
Livsmedelsverkets riktlinjer anger att skolkafeterior bör tillhandahålla ett hälsosamt utbud med frukt och grönsaker och helt utesluta energirika och näringsfattiga livsmedel såsom godis, läsk, söta bakverk och glass.
Livsmedelsverkets kartläggning Matutbudet i ungdomars vardag visar att;

 • Drygt hälften av landets högstadieskolor har en kafeteria, en tredjedel av dem erbjuder sötsaker och snacks minst en gång i veckan, en femtedel gör det i stort sett dagligen.
 • Sju av tio gymnasieskolor har en kafeteria, av dem erbjuder merparten sötsaker och snacks i stort sett dagligen.
 • Drygt var tionde högstadieskola och gymnasieskola erbjuder frukt och grönsaker kostnadsfritt utöver lunchen.

 

Här kan du läsa mer om Idrottskiosker.

Olika aktörer med olika mål och motiv bedriver varierande former av restauranger, serveringar, cafeterior och kiosker vid kommunala, privata eller föreningsägda/-drivna idrottsanläggningar.​Idrottsanläggningars utbud följer i dagsläget inte de Nordiska Näringsrekommendationerna utan utbudet består till större delen av mindre näringstäta alternativ innehållande mycket socker, mättade fetter så som godis, bakverk, glass, läsk och chips.​

Riksidrottsförbundet har en kostpolicy som strävar efter att ett hälsosamt utbud erbjuds vid idrottsanläggningar. Policyn uppmanar till att:

 • Skapa förutsättningar för bra avtal med leverantörer av hälsosamma produkter. ​
 • Det ska finnas nära tillgång till dricksvatten vid all form av idrottsutövning. ​
 • Föreningar och förbund ska påverka/utöka utbudet av lätthanterliga och näringsriktiga produkter och måltider, anpassade för idrottsutövare, vid arrangemang och läger.
 • Föreningar bör undersöka respektive kommuns krav för livsmedelskontroller.​

 

Har du använt verktyget eller planerar att använda dig av det? Berätta gärna för oss om vad du tyckte!

Skicka in din feedback

Fem anledningar till att arbeta med Pep Kiosk och erbjuda hälsosamma mellanmål:

 • Ge barn och unga bra energi för långa skoldagar och fritidsaktiviteter - ge dem förutsättningar att orka!
 • Påverka barn och ungas mående positivt - ​vad de äter påverkar hur de mår!​
 • Gör det lätt för barn och unga att välja rätt mellanmål.
 • Minska risken för ohälsa.
 • Bidra till de Globala målen, följ Barnkonventionen​ och följ NNR 2012​.

1. Gör en nulägeskoll

Det första steget mot en hälsosammare kiosk kan du ta genom att göra en enkel nulägeskoll. Ta reda på hur hälsosam kiosken är idag genom att svara på frågor om hur kiosken styrs och hur utbudet ser ut. Genom att besvara nio enkla frågor i nulägeskollen får du bättre förståelse för förutsättningarna och vad som kan förändras för att få en hälsosammare kiosk. Nulägeskollen kan göras oberoende av vilken aktör som driver kiosken samt om det är en skol- eller idrottskiosk. Den kan också göras av vem som helst som vill få en bättre koll på kiosken.

Ladda ner och besvara frågorna i nulägeskollen (PDF).

2. Fastställ en policy för en hälsosammare kiosk

Genom att fastställa en policy för hälsosammare kiosk säkerställs att utbudet i kiosken långsiktigt är hälsosamt och inte är personberoende. Policy för utbudet i kiosken bör finnas oavsett driftsform för skolkiosken (skolpersonal, elever eller extern aktör) och idrottskiosken (kommun, privat eller förening).

Tips för framtagandet av policy för hälsosam kiosk:

 • Involvera alla berörda parter i framtagandet av en policy. Ibland kan olika intressen stå i konflikt mot varandra – försök att lösa dessa och kom överens om vad som ska gälla er kiosk.
 • Lyssna till barnen och låt dem komma med förslag.
 • Utgå gärna ifrån din kommuns kostpolicy (de flesta kommuner har en sådan).
 • Skolkiosker och många idrottskiosker lyder under livsmedelslagstiftningen och det ska finnas rutiner för att hantera, förebygga och åtgärda risker i samband med måltiderna. Skapa gärna en sammanhållen policy som även inkluderar delar kring säker mat. Riksidrottsförbundets har tillsammans med Livsmedelsverket tagit fram branschriktlinjer för dig som säljer och hanterar mat och dryck i föreningens regi: Säker mat i idrottsrörelsen

Förslag på innehåll i policy för hälsosam kiosk:

 • Vår kiosk ska erbjuda ett attraktivt utbud av hälsosamma mellanmål.
 • Vår kiosk följer de Nordiska Näringsrekommendationerna.
 • Vår kiosk ska (välj ett alternativ):
  - Inte erbjuda söta drycker, godis, glass, bakverk eller snacks.
  - Inte erbjuda söta drycker, godis, glass, bakverk eller snacks på vardagar.
  - I begränsad omfattning och som komplement i utbudet erbjuda söta drycker, godis, glass, bakverk eller snacks.
  - Erbjuda hälsosamma alternativ till söta drycker, godis, glass, bakverk eller snacks.

3. Skapa ett hälsosamt utbud

En kiosk kan vara värdefull för elever och idrottsutövare som går sena dagar i skolan eller direkt till sin idrott/fritidsaktivitet. Det är viktigt att det finns ett hälsosamt attraktivt utbud för barn och unga att välja av till mellanmål så att de får energi och ork.

Idag äter endast 1 av 10 barn tillräckligt mycket grönsaker och frukt. I genomsnitt äter barn bara hälften av den mängd grönt, frukt och bär per dag som rekommenderas (500g). Studier visar att nästan en femtedel (17 procent) av barn och ungdomars kaloriintag i Sverige består av godis, läsk, kex och kakor. Genom att ha ett utbud i kiosken som baseras på Nordiska näringsrekommendationerna och tallriksmodellen kan ungas kostvanor förbättras.

Att tänka på

 • Ett bra utbud i kiosken kan bestå av frukt, grönsaker, smörgåsar, yoghurt och smoothies.
 • Undvik att servera sockerrika livsmedel.
  - Undvik söta drycker, godis, glass, bakverk eller snacks. Utrymmet för sådana livsmedel är mycket litet om barn och unga ska få den näring de behöver.
  - Servera inte söta och näringsfattiga livsmedel, som exempelvis sötad yoghurt, fruktkräm, nyponsoppa, saft. De ger energi men för mycket socker och för lite näring.
 • Välj mat med mindre salt och salta ytterst måttligt i matlagningen
 • För att mellanmål ska ge tillräckligt med näring kan de gärna planeras utifrån Tallriksmodellens tre delar:
  - Bröd och/eller flingor eller müsli.
  - Proteinrikt livsmedel (pålägg, mjölkprodukt eller berikad vegetabilisk dryck/vegetabiliskt alternativ till yoghurt).
  - Grönsaker och frukt.
 • Använd gärna livsmedel som uppfyller kriterierna för Nyckelhålsmärkning.
 • Det är viktigt att utbudet är attraktivt för barn och unga – involvera dem gärna. Vad vill de ha till mellanmål?
 • Tänk på allergier och säkerställ att ett par allergivänliga alternativ finns.

Ladda ner vår lista med tips på hälsosamma alternativ till er Pep Kiosk (PDF).

Livsmedelsverket har hjälps oss att ta fram en lista på förslag på sortiment utifrån Nyckelhålet som kan användas för nyttigare alternativ i kafeterior i skolor och idrottsanläggningar.

Ladda ner listan med sortiment inspirerad av Nyckelhålet (PDF).

Recept inspiration

Kiosker har olika möjligheter för vilket utbud som kan erbjudas. För vissa är lång hållbarhet och enkel lagring viktigt, medan andra har tillgång till fullt utrustat restaurangkök. Här har vi samlat recept och inspiration ifrån några olika kiosker.

4. Använd nudges i kiosken

Det finns många nudges som kan påverka konsumentens val i kiosken, använd dem så att det blir lätt att välja rätt. Nudge är ett engelskt uttryck som på svenska kan översättas till att knuffa personer mot mer hållbara beslut. Med hållbara beslut menas beslut som är bra för personen själv och för samhället i stort. Miljön i kiosken kan designas för att hjälpa individer att fatta rätt beslut – d.v.s. få kunden att välja det hälsosamma alternativet.

Följande lista innehåller nudges som testats. Tänk dock på att mänskligt beteende ofta är oförutsägbart och kontextberoende – en nudge som fungerar på ett ställe kanske inte fungerar överallt, men det kan definitivt vara värt att försöka.

1. Ge hälsosamma alternativen fina, häftiga eller roliga namn.
2. Placera hälsosamma alternativ först, tydligast och smidigast.
3. Placera hälsosamma alternativ överst och /eller tydligast på menyn.
4. Presentera den hälsosamma maten på det trevligaste sättet.
5. Skär upp frukt i bitar för att göra det bekvämt att äta.
6. Gör en markering som visar de hälsosamma alternativen. Använd gärna en populär figur eller maskot.
7. Möjliggör förbeställning av mat.
8. Dekorera kiosken med saker som signalerar hälsa.

Ladda ner listan med nudges som PDF.

5. Checklista för en hälsosammare kiosk

För att säkerställa att kiosken över tid serverar hälsosamma alternativ kan ni ta hjälp av checklistan. Sätt gärna upp checklistan i kiosken som en påminnelse och som information till de som arbetar i kiosken. Kontrollera gärna med jämna mellanrum att kiosken kan checka av på samtliga punkter på checklistan. Om det är någon punkt som inte efterlevs – gå tillbaka till avsnitten ovan för att få tips på hur kiosken kan förbättras.

 • Policy finns på plats som guidar till hälsosamt utbud i kiosken.
 • Kiosken har ett bra hälsosamt utbud som barn och unga gillar.
 • Kiosken har ett begränsat eller obefintligt utbud av ohälsosamma produkter.
 • Kiosken exponerar hälsosamma alternativ genom att placera dem högt upp på menyn och längst fram mot kunden på ett attraktivt sätt.
 • Kiosken har en prissättning som främjar hälsosamma alternativ.

Ladda ner checklistan som PDF.

6. Kunskapsmaterial​​

Här har vi samlat länkar till bra kunskapsmaterial som kan vara användbart för att skapa en hälsosam kiosk. De som tar beslut om kiosken och alla som arbetar i kiosken kan ha nytta av information och kunskap kring varför matmiljön runt barn och unga är viktig, och vad man kan göra för att påverka den i positiv riktning. Kunskap är grunden för att kunna fatta rätt beslut.

Om du har testat verktyget Pep Kiosk vill vi gärna ha din feedback!

T.ex. skola, simhall, tennishall...