Tillbaka till Inspriationsbanken

Må bra fika från gymnasieelever i Katrineholm

Katrineholms kommun / Södermanlands län

Kort beskrivning

Blåbärsbollar, kesoplättar med mangosmoothie och rågbröd med goda pålägg. Det är några av de recept som tagits fram av Katrineholms gymnasieelever som en del i kommunens projekt "lätt att göra rätt". Med tips om bra val och nya spännande recept hoppas Katrineholms kommun att förändra normer kring fika, skapa nya fikavanor och förbättra hälsan!

I projektet har Lindengymnasiets elever, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, fått till uppgift att ta fram förslag och recept på hälsosammare ”må bra fika” som en del av sin utbildning. Recepten skulle följa de nationella kostråden, vara klimatsmarta och hållbara och bryta normer kring vad som är gott respektive nyttigt och mindre gott.

Arbetet inleddes med en kick off och föreläsning för gymnasieeleverna av kommunens dietist. Syftet med föreläsningen var att öka ungdomarnas kunskap kring bra mat för hälsan och de nationella kostråden. Genom projektet ville vi tillsammans med ungdomarna skapa en ny bild av fika som kan förbättra vår hälsa utan att känna att vi tar bort god mat och gott fika.

Elever har tidigare uttryckt att nyttigt inte kan vara gott, men tillsammans med eleverna har Lindengymnasiet nu förändrat den bilden och skapat gott och nyttigt fika!

"Det har varit roligt att se eleverna ändra uppfattningar under arbetets gång från att först kanske tycka att "hälsosam mat är tråkig” till att istället tänka att vi kan göra "riktigt god hälsosam mat också", berättar ansvarig lärare på Lindengymnasiet.

Vid projektets slut bjöds det in till provsmakning av ”må bra fikat”, då eleverna fick presentera sina framtagna förslag för restauranger, caféer och kommunens upphandlade verksamheter med syftet att inspirera och peppa dem till att ta in ”må bra fika” i sina verksamheter. Recepten har också samlats i en receptfolder.

"Det här är en spännande satsning som kan främja en god hälsa för både barn och unga samt vuxna och det är extra roligt att involvera elever i arbetet, säger Karin Nordén som är kommunstrateg och ansvarig för projektet. - Att som arbetsgivare kunna erbjuda ett lagom energirikt mellanmål eller fika som samtidigt innehåller mycket näring är ett trevligt sätt att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen", säger Frida Segerberg som är dietist och med i projektgruppen.

Bidragets syfte

Projektet har flera syften:

  • Det övergripande syftet med ”må bra fika” är att det ska vara lätt att göra ett bra val när man beställer och köper fika i olika verksamheter i Katrineholms kommun.
  • Syftet är också att öka ungdomarnas kunskap kring bra mat för hälsan och att genom ungdomarnas delaktighet skapa nya tankar och idéer på hälsofrämjande arbete utifrån ungdomarnas perspektiv.
  • Syftet är också att genom ökad kunskap och ”peer to peer” kunna påverka andra barn och unga att göra hälsosamma val.

 

Ladda ner

Må Bra Fika Katrineholms Kommun
Receptfolder Må Bra Fika