Syns inte när bidraget laddas upp.
Syns inte när bidraget laddas upp.Välj minst en åldersgrupp, en verksamhet och ett område.

Årskurs

Vilken årskurs passar bidraget för

Verksamhet

Vilken typ av verksamhet passar bidraget för

Område

Vilket område hör bidraget till

Taggar

Välj minst 1 område för att kunna välja taggar

Bilder

Här kan du ladda upp bilder! Bilder där barn eller vuxna kan identifieras kommer inte att publiceras.

Bilder på ert bidrag. Du kan välja flera bilder på en gång genom att hålla ner CTRL (på PC) eller CMD (på Mac). Max storlek är 2 MB.
Till exempel pdf:er eller powerpoints. Du kan välja flera filer på en gång genom att hålla ner CTRL (på PC) eller CMD (på Mac). Max storlek är ca 50 MB,

Har du inga bilder? Inga problem! Lämnar du fältet för bilduppladdning tomt väljer vi en bild från vår bildbank som passar ditt bidrag.

Information om casevillkoren

Generation Pep förbehåller sig rätten att inte publicera bidrag som är olämpliga eller icke relevanta. När du skickar in ditt bidrag godkänner du även att vi tar del av dina personuppgifter. Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) behandlar Generation Pep alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Läs mer om vår personuppgiftspolicy.

Godkännande av hantering av personuppgifter samt närvaro i samband med publicering i Generation Peps Inspirationsbank.

  • Namn och bild i reklam: Utöver samtycke till att behandla personuppgifter enligt GDPR behöver ni inhämta samtycke till att använda de personers vars bild och/eller namn syns till reklam enligt lagen om namn och bild i reklam, inklusive en rätt för Generation Pep att göra detsamma.

  • Bildrättigheter: Om det är så att du själv inte innehar rättigheterna till de bilder och/eller videos som ska publiceras behöver du även få ett medgivande av rättighetsinnehavaren att använda materialet, inklusive tillåtelse att materialet används av Generation Pep.

Om ni vill ha mer information om det ovanstående är ni välkomna att kontakta info@generationpep.se.