Syns inte när bidraget laddas upp.
Syns inte när bidraget laddas upp.

Välj minst en årskurs, en verksamhet och ett område.

Årskurs

Vilken årskurs passar bidraget för

Verksamhet

Vilken typ av verksamhet passar bidraget för

Område

Vilket område hör bidraget till

Taggar

Välj minst 1 område för att kunna välja taggar

Bilder

Här kan du ladda upp bilder! Tänk på att alla bilder som innehåller identifierbara barn och vuxna behöver identifierbar persons medgivande.

Bilder på ert bidrag. Du kan välja flera bilder på en gång genom att hålla ner CTRL (på PC) eller CMD (på Mac). Max storlek är 2 MB.
Till exempel pdf:er eller powerpoints. Du kan välja flera filer på en gång genom att hålla ner CTRL (på PC) eller CMD (på Mac). Max storlek är ca 50 MB,

Har du inga bilder? Inga problem! Lämnar du fältet för bilduppladdning tomt väljer vi en bild från vår bildbank som passar ditt bidrag.

Generation Pep varken publicerar eller lämnar ut identifierbara uppgifter om personer utan medgivande. Om ditt bidrag innehåller bilder på barn och vuxna som går att identifiera ber vi dig att bifoga medgivande till att bilden används på Generation Peps Inspirationsbank från berörda personer. Har du ingen medgivandeblankett kan du ladda ner en från oss: Ladda ner medgivandeblankett.

Bifoga som pdf.

Information om casevillkoren

Generation Pep förbehåller sig rätten att inte publicera bidrag som är olämpliga eller icke relevanta. När du skickar in ditt bidrag godkänner du även att vi tar del av dina personuppgifter. Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) behandlar Generation Pep alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Läs mer om vår personuppgiftspolicy.

Godkännande av hantering av personuppgifter kopplade till Generation Peps inspirationsbank

  • Ni bekräftar härmed att de personer, samt vårdnadshavare i de fall det är fråga om barn, som förekommer på bilder och/eller övrigt material ni nu skickar in till Generation Peps inspirationsbank har lämnat samtycke i enlighet med lag (1978:800) om namn och bild i reklam till all användning av personernas namn och bild som kan komma ifråga för material som skickas in till Generations Peps inspirationsbank.

  • Ni bekräftar härmed att ni har informerat de personer, samt vårdnadshavare i de fall det är fråga om barn, som förekommer på bilder och/eller övrigt material ni nu skickar in till Generation Peps inspirationsbank om hur Generation Pep samlar in, behandlar och delar personuppgifter. Ni bekräftar också att ni har informerat om vilka rättigheter registrerade (d.v.s. personer vars personuppgifter Generation Pep behandlar) har gentemot Generation Pep i fråga om Generation Peps behandling av personuppgifter. Ovan nämnda information framgår av Generation Peps personuppgiftspolicy. Ni bekräftar också att ni inhämtat och erhållit samtycke till all behandling av uppgifter om personerna på bilderna/i materialet som kan komma ifråga för material som skickas in till Generations Peps inspirationsbank, innefattande publicering av bilder i Generations Peps digitala kanaler för överskådlig framtid. Samtycken ska dokumenteras och sändas in tillsammans med bilderna/materialet.

  • Eventuell skada som orsakas Generation Pep till följd av att ni inte givit den information och/eller inhämtat de samtycken som anges i punkterna ovan ska ersättas av er.

  • Om ni vill ha mer information om det ovanstående är ni välkomna att kontakta info@generationpep.se.