Kort beskrivning

SkolmatSverige är ett kostnadsfritt verktyg som hjälper skolor utveckla måltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv. SkolmatSverige bedömer (bland annat) om skolmåltiderna som eleverna serverades är näringsriktiga. Frågorna är enkla att besvara och kunskap om näringslära behövs inte.

Verktyget bedömer även andra kvalitetsaspekter, såsom skolrestaurangens miljö, säker mat, pedagogiska insatser kring lunchen, miljöpåverkan mm. 

När frågorna är besvarade får man en automatisk rapport som fungerar som dokumentation. Rapporten är skräddarsydd för skolan och innehåller vägledning till eventuella förbättringar och stöd kring hur måltiderna kan utvecklas utifrån ett pedagogiskt perspektiv (pedagogisk lunch, att skolmaten integreras i undervisningen mm). Rapporten fungerar även som underlag för att följa upp och förbättra måltidsverksamheten. Kommunen kan också få en automatisk sammanställningsrapport över sina skolor. 

9 av 10 användare tycker att det är mycket eller ganska lätt att använda verktyget SkolmatSverige. "Man behöver en timme i lugn och ro - men det är det värt!" säger en av många nöjda skolkockar. I dag används verktyget i mer än 4 av 10 grundskolor. Datan som kommer in via verktyget visar att skolor som använder verktyget förbättrar sin måltidskvalitet! Här nedan kan ni kika på några goda exempel, länk till vanliga frågor & svar samt ladda ned informationsblad...

Bidragets syfte

  • SkolmatSverige hjälper grundskolor och kommuner att utvärdera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider, kostnadsfritt
  • Många aspekter av måltiden som är viktiga att beakta kan utvärderas. Skolan väljer själv vad den vill jobba med. Elever och personal kan också tycka till om skolmåltiderna via smidiga enkäter. Skolan kan även mäta hur mycket mat som hamnar i magen!

Utvecklingen har skett sedan 2010 i samråd med experter, myndigheter och centrala aktörer inom området. Verktyget är kommersiellt obundet. Sedan 2011 är skolor och kommuner skyldiga att säkerställa att maten som serveras är näringsriktig. Verktyget kan användas på alla grundskolor, kommunala som fristående.  

SkolmatSverige hemsida
infoblad till pedagoger, rektorer, tjänstemän för nedladdning
Vanliga frågor & svar