Tillbaka till Inspriationsbanken

Aktiva skoltransporter: Jag tar mig framåt.

Luleå tekniska universitet / Luleå kommun

Kort beskrivning

Projektet Aktiva skoltransporter drivs av Luleå Tekniska Universitet och syftet är att öka andelen elever som tar sig till och från skolan med aktiva skoltransporter som med cykel eller gåendes. En viktigt del i projektet är att visa föräldrar att det är möjligt för barn att även gå och cykla till skolan under vintern. Det innovativa i det här projektet är kopplingen till gamification och empowerment, vilket visat sig kunna öka barnens motivation till beteendeförändring samt föräldrarnas engagemang i projektet vilket leder till ökad hållbarhet. 

Det innovativa i det här projektet är kopplingen till gamification och empowerment, vilket visat sig kunna öka barnens motivation till beteendeförändring samt föräldrarnas engagemang i projektet vilket leder till ökad hållbarhet. Dessutom har vi integrerat lärande under de aktiva skoltransporterna vilket ökar engagemanget hos skolan att satsa tid och resurser för att implementera projektet. För de lite äldre barnen har vi dessutom satsat på att öka de aktiva skoltransporterna under vintertid, en omständighet där kravet på säkerhet ökar och klimatet erbjuder utmaningar i form av snö, kyla och halt underlag.

Fysisk aktivitet – en bristvara

Barn som växer upp idag förväntas ha en kortare livslängd än sina föräldrar bland annat på grund av inaktivitet (Ref 1). Fysisk aktivitet medför många hälsofördelar för barn, till exempel positiva effekter för muskler, skelett och hjärta. Studier har även visat på ett samband mellan barns fysiska aktivitet och förbättrade studieresultat. Trots att fysisk aktivitet är en viktig faktor när det gäller hälsan, så når endast en mindre del av svenska barn den rekommenderade nivån och ett sätt att förbättra den här situationen är att uppmuntra barn att gå och cykla till skolan.

Skola, föräldrar, gamification och empowerment

Skolan är en arena där man når alla barn och unga och har därmed en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik hälsa, både i sin roll som ansvarig för utbildning, och som plattform för ett hälsofrämjande arbete.

Föräldrar har ett ansvar för sina barn och socialt stöd från föräldrar är en viktig förutsättning för fysisk aktivitet. Framförallt när det gäller de mindre barnen kan föräldrar uppleva aktiva skoltransporter som ett hot mot barnens säkerhet och föräldrarnas attityder är en viktig utgångspunkt för barns möjlighet att gå och cykla till skolan. Barns skärmtid har ökat och ett vanligt perspektiv är att betrakta smarta telefoner, dataspel och liknande teknologi som ett hot mot barns hälsa och studieresultat. Den interaktiva teknologin är här för att stanna och det är inte fruktbart att arbeta mot den eller att betrakta teknologin som ett problem. Att istället nyttja barns intresse för spel och  överföra spelkomponenter till något som inte är ett spel kallas gamification. För att öka barns fysiska aktivitet har vi utvecklat en intervention som främjar barns aktiva skoltransporter och använder oss i denna av spelkomponenter för att öka motivationen hos både barn och föräldrar. Projektet bygger även på empowerment, vilket innebar att forskare, lärare, föräldrar och barn var alla delaktiga på olika sätt för att skapa interventionen. Genom att använda empowerment ökar möjligheten att skapa en hållbar intervention.

Aktiva skoltransporter á la Luleå kommun

Här följer en kort sammanfattning av de resultat som hittills framkommit:

  • Gamification – en framgångsfaktor i undervisningen. Att tex räkna antalet kilometer och mäta detta på en karta var motiverade för barnen och kunde integreras naturligt i undervisningen. Uppdragen utgick från de ämnen som barnen ska lära sig i respektive årskurs och både lärarna och barnen upplevde att den praktiska kopplingen gjorde undervisningen roligare och mer lärorik.
  • Beteendeförändring ger attitydförändring. Innan projektet fanns en del tveksamhet och ifrågasättande från föräldrar men detta förändrades under projektets gång. Man kan lite förenklat säga att barnens entusiasm övervinner föräldrarnas tveksamheter.
  • Redo för skola. Barnen var piggare i skolan och att de hade ”mindre kryp i benen”. Barnen var gladare framförallt på morgonen och de hade oftast ”pratat av sig” på vägen till skolan vilket gjorde att de var mer redo när undervisningen startade. En oväntad förändring var att barn som tidigare ofta varit sena till skolan nu kom i tid. En anledning till detta var att de cyklade eller gick tillsammans och när en kompis väntade var de mer motiverande att komma iväg i tid.
  • Bygger nya relationer. Barnen gick och cyklade i mindre grupper och detta gjorde att barn som tidigare inte umgåtts lärde känna varandra. Barnen kände sig mindre ensamma och lärarna bekräftade att detta hade förbättrat den psykosociala miljön. Barnen beskrev hur de kunde hjälpa och motivera varandra och den sociala samvaron gjorde färden till och från skolan rolig.

 

Ref 1: Kumanyika, S. K., Obarzanek, E., Stettler, N., Bell, R., Field, A. E., Fortmann, S. P., et al. (2008). Population-based prevention of obesity: The need for comprehensive promotion of healthful eating, physical activity, and energy balance: A scientific statement from American heart association council on epidemiology and prevention, interdisciplinary committee for prevention. Circulation, 118(4), 428464. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.189702

Bidragets syfte

Projektet syftar till att få fler barn att gå och cykla till skolan. Projektet bygger på gamification, delaktighet och integration i lärande, något som visat sig vara framgångsrik i de projekt vi genomfört.

Sammanfattningsvis finns ett behov att öka barns fysiska aktivitet inte minst då tidiga vanor har en tendens att följa med upp i vuxen ålder. Aktiva skoltransporter med hjälp av empowerment och gamification är ett sätt att nå många barn och ger dessutom bonuseffekter när det gäller det sociala samspelet mellan barnen, inlärning, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Här nedan finner ni även en sång "Min cykel", som är skapad av elever i åk 3 som en del av projektet Aktiva skoltransporter. De har fått samla olika ord  på vägen till skolan (sånt de sett, gjort, upplevt mm). Av dessa ord har de sedan gjort en sång i samarbete med kulturskolan. 

Ladda ner

Informationsbrev till föräldrar skapat med empowerment som grund.pdf
Min Cykel 1.0.mp3

Luleå tekniska universitets information om Aktiva skoltransporter