Tillbaka till Inspriationsbanken

Den Goda Rasten på Korpadalsskolan

Korpadalsskolan / Karlshamns kommun

Kort beskrivning

Vi på Korpadalsskolan har sedan läsårets början skapat ett eget koncept som vi kallar "Den goda rasten" för alla elever. Utgångspunkten och målet med Den goda rasten är att alla elever ska känna sig trygga och inspirerade att röra sig genom lek, spel och rörelse i skogen, hagar mm. En bra rast tillsammans med kamrater gör att man är pigg och har får ny energi till att effektivt arbeta och lära på lektionen.

Hälsoråd

Korpadalsskolan har även startat hälsoråd på skolan (ett för elever och ett för pedagoger med ledning, elevhälsa + intresserade pedagoger som deltar).

Under hälsorådet med eleverna diskuterade vi bl a
• Syftet med ett hälsoråd
• Följer upp rörelse under skoldagen och gav goda exempel
• Hälsorådet gav förslag på kommande hälsoveckas innehåll
• Elever gav förslag på inslag under invigning av ny skolgård för varierad aktivitet.

Den goda rasten har vi fyllt med följande innehåll:

 • Rastkul + musik - på två ställen på skolgården för yngre och äldre elever
 • Rastbod med rast-saker att lånaAktivitetsbod med rast-saker att låna.
 • Äldre elever ansvarar för aktiviteter för yngre på olika ställen av skolgården
 • Social färdighetsträning - riktade insatser till elever med behov av stöd i samspel med kamrater (Mitchell, 2015)
 • Kommande ny utemiljö med varierande rörelsemöjligheter – ett arbete som bygger på elevers förslag, inflytande och påverkan. Står färdigt augusti 2018 och har möjliggjorts genom arbetet med ”Den goda rasten”.

Nya utemiljöer på Korpdasskolan. Lekplats för fri lek. Modellbild av ny skolgård.

Förutom Den goda rasten jobbar vi också inom andra områden av hälsa som t.ex. uppmuntra till näringsriktiga skolmåltider och fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen.

Den fysiska aktiviteten i undervisning är varierande i olika grupper och klassrum:

 • Pulsträning - morgon/rörelsepauser
 • “Fabbedans” - en speciell dans som finns på youtube/Just Dance
 • Röris och lekar
 • Hopprep - kort med hopprepsövningar
 • Hinderbana
 • Uppdrag/tärningsuppdrag
 • Rörelsetema + samarbetslekar på fritids
 • Klass som genomfört Skolklassikern (de klasser som vill är med nästa läsår)

Skolklassikerna flagga.

 • Aktivitetskort, små kort för korta rörelsepauser i klassrummet

Aktivitetskort för rörelsepauser i klassrummet.

 • Alternativa sitt/ståplatser i klassrummet.

Elever som sitter på pilatesboll och ergonomisk pall. Elever som står upp och arbetar.

Vi har även något vi kallar "Tillsammansdagar" – då hela skolan rör sig t ex Skoljoggen, OS-dag, brännboll handboll och orientering.

 • Cyklar istället för att åka buss till aktiviteter och platser utanför skolan.
 • "Hur tar du dig till skolan" är ett medvetet arbete för att uppmuntra till aktiva skoltransporter till och från skolan. Det har visat sig vara en framgångsrik metod att elever varje dag fyllt i hur de kommer till skolan. Vi har sett fantastiska resultat och i vissa perioder halverat antal bilåkande elever till cyklande elever istället. Det som har visat sig vara en framgångsrik metod är att elever varje dag fyllt i hur de kommer till skolan.

Tabell över hur elever tar sig till skolan.

För att uppmuntra till näringsriktiga skolmåltider gör vi bl.a:

 • Särskilda hälsoveckor med fokus på nyttig mat, vikten av regelbundna måltider med frukost på skolan samt minska matsvinnet. (Se bifogat exempel på hälsovecka).
 • Kreativa mellanmål på fritids – grönsaker och frukt kan inspirera!
 • Permanent utställning kring hälsa - t ex sockerutställning

Utställning av sockerinnehåll i olika livsmedel.

 

Bidragets syfte

All rörelse är betydelsefull under hela skoldagen och Korpadalsskolan arbetar för att stimulera till många sorters fysisk aktivitet och motorisk utveckling för alla elever. Bra raster ger förutsättningar för effektivt lärande genom rörelse och ökad puls. Kreativiteten ökar och man kommer ihåg det man lärt sig bättre. Vi ser också tydliga effekter mellan motorik och lärande, psykiskt välmående, mer uthållighet/grit genom ökad fysisk aktivitet och goda vanor. Vi ser en stor vinst att lyfta fram äldre elever som goda förebilder för hela skolan.

Ladda ner

Hälsoveckan vecka 21.pdf

Korpadalsskolans hemsida
Satsning på hälsa och rörelse sprids till andra skolor