Generation Pep Förskola

Här samlar vi stöd och inspiration för förskolor som vill jobba aktivt med rörelse och hälsosam mat som en naturlig del av förskolans verksamhet.

Varmt välkommen till plattformen Generation Pep Förskola!

Allt material som finns här grundar sig i forskning och rekommendationer (FYSS, Nordiska Näringsrekommendationerna och Barnkonventionen). Vi har även jobbat aktivt med att de rekommendationer och arbetssätt som finns i Pep Förskola tydligt har stöd i förskolans läroplan, vi har därför samlat ett dokument där vi bara berättar om hur arbetssätten är förenliga med läroplanen och det hittar du här.

Vi rekommenderar att ni nu börjar kolla igenom våra olika “rum” kanske framförallt “Kom igång” där vi berättar mer om plattformens struktur och delar med oss av tipsen som gör att ni kan komma igång med Pep Förskola direkt.