Rörelse

I det här rummet fokuserar vi på rörelse och fysisk aktivitet. Det hela handlar om att minska stillasittandet och göra mer av det som våra kroppar mår bra av!

Kom igång med mer rörelse!

De flesta av oss vet att våra kroppar mår bra av att röra på oss, men få vet exakt varför det är bra och än färre vet hur många barn i Sverige som faktiskt sitter stilla. Därför har vi samlat en gedigen faktadel för att öka er kunskap om just detta. I det här rummet hittar ni också våra härliga lek- och rörelsepass där det finns konkreta tips på rörelseaktiviteter att testa på förskolan. Under videos kommer ni också hitta filmer som både är kunskapshöjande och innehåller konkreta träningspass att göra på förskolan.

För att underlätta att komma igång med arbetet finns också en checklista med våra bästa tips för att få till mer rörelse i förskolan och ett rörelseschema, de hittar du dock under verktyg för medarbetare (där även alla andra checklistor finns).

Nu sätter vi igång!