Info till vårdnadshavare

Vårdnadshavares engagemang är en viktig faktor för barn och ungas förutsättning till ett hälsosamt liv. Därför är det viktigt med ett starkt föräldraengagemang!

Kom igång med starkt föräldraengagemang 

Som ni redan vet så är vårdnadshavares engagemang en viktig faktor för barn och ungas förutsättning till ett hälsosamt liv. Att då vara tydlig i informationen från förskolan om att ni jobbar med Generation Pep Förskola, varför och vad det innebär är därför inte bara viktigt för att ha en bra dialog med föräldrar, men också då det kan innebära stärkta förutsättningar för barnets hälsa även på hemmaplan. Vi vet också att många vuxna i barnets närhet kan ha tankar och åsikter kring arbete med kost och rörelse, därför har vi försökt samla svar på de vanligaste frågorna som kan komma, samt förslag på utskick och information till vårdnadshavare.

Nu sätter vi igång och engagerar föräldrar!