Verktyg för medarbetare

Här finns material för att underlätta ert arbete med Generation Pep Förskola. Allt från affischer till checklistor och inspirerande filmer.

Kom igång och skapa ett engagerat arbetslag!

De bästa resultaten får vi när vi gör något vi själva tror på och känner oss engagerade i. Därför vet vi att en viktig förutsättning för att Generation Pep Förskola ska lyckas är att alla på förskolan tycker att arbetet känns roligt och viktigt. I den här delen har vi försökt samla material som tydligt visar på hur Generation Pep Förskola hänger ihop med förskolans läroplan, tips på hur man skapar en arbetsgrupp för Generation Pep Förskola och tips på vägen när det gäller planering av arbetet på förskolan.

Här finner ni även alla checklistor för näringsriktiga måltider, rörelse och hälsoengagerade medarbetare.

Nu sätter vi igång!

Filmer