Stöd vid införande av Pep Förskola/Skola

Stöd vid införande av Pep Förskola/Skola

Att införa nya arbetssätt eller metoder kräver tid och resurser. Här hittar du vår guide om sju steg för att underlätta införandet av Generation Peps verktyg Pep Förskola och Pep Skola.

Guiden riktar sig till er som vill arbeta för att främja barns och ungas hälsa med hjälp av verktygen Pep Förskola och/eller Pep Skola. Guiden kan användas som en checklista och är uppdelad i sju steg:

  • Utredning av er verksamhets behov
  • Lär känna verktygen - är de rätt för er verksamhet?
  • Förankring av arbetet inom verksamheten
  • Test av införandet i mindre skala
  • Planering för ett bredare införande av verktygen
  • Introduktion och användning av verktygen
  • Uppföljning och utvärdering av arbetet

Samtliga steg innehåller ett antal punkter som kan användas som en checklista för att underlätta arbetet. För att lyckas med införandet är det viktigt att följa alla sju steg från början till slut.

Ladda ner: Guide för införande av Pep Förskola/Pep Skola (PDF)