Samarbetsinitiativ

I syfte att nå, påverka och inspirera till hälsosammare levnadsvanor driver vi initiativ tillsammans med aktörer från hela samhället. Här ser du några av de större initiativen!