NorlandiaSkuttet

NorlandiaSkuttet är en pilotsatsning för ökad fysisk aktivitet i kombination med näringsriktig mat i förskolan, där målet är att utveckla en modell som alla Sveriges förskolor kan ta del av.

I en satsning att få barn att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv, har Norlandia Förskolor tillsammans med Generation Pep tagit fram NorlandiaSkuttet – en modell som innebär ökad fysisk aktivitet i kombination med näringsriktig mat på Norlandias förskolor runtom i landet.

NorlandiaSkuttet innebär att Norlandias förskolor erbjuder daglig pedagogiskt ledd fysisk aktivitet och organiserad utevistelse flera gånger per dag. Barnen serveras näringsriktig mat genom Norlandia Förskolors måltidskoncept Mat med Smak som fokuserar på god och hälsosam mat lagad från grunden enligt rådande näringsrekommendationer. I modellen ingår även utbildning och inspiration till föräldrar.

1500 barn på Norlandias Förskolor kommer att ta del av NorlandiaSkuttet redan under hösten 2019 och inom tre år ska Norlandia Förskolors samtliga 60+ förskolor och ca 4000 barn vara en del av satsningen.

Läs mer om NorlandiaSkuttet.

Aktörer bakom

Norlanda Förskolor
Generation Pep