Hälsoböcker till skolor

Tillsammans med Generation Pep och Bonnier Fakta erbjuder den ideella organisationen SCRIIN klassuppsättningar av olika böcker med hälsotema till skolor i Sverige. Skolorna betalar endast för frakt- och hanteringskostnaden. De olika erbjudandena är tidsbundna.

Hälsogåtan till högstadiet och gymnasiet

Vi vet att vår livsstil spelar stor roll för vår hälsa, men på vilket sätt? Och vad kan vi själva göra? ​Läkaren och epidemiologen Anders Wallensten söker svaret på hälsogåtan. Han går tillbaka till vårt ursprung och förklarar hur vår kropp är skapt för ett helt annat liv än det vi lever i dag. Boken Hälsogåtan visar inte bara hur mat, motion och sömn påverkar oss, utan också hur vårt välmående styrs av vår omgivning, våra relationer och våra tankar.

Bonnier Fakta, Generation Pep och SCRIIN vill hjälpa elever på högstadiet och gymnasiet att få kunskap och redskap för att kunna ta välgrundade hälsobeslut. Fram till 5 december kan skolor beställa obegränsat antal klassuppsättningar av Hälsogåtan för bara frakt- och hanteringskostnad, 950 kr för 25 böcker. Böckerna levereras under februari 2022 tillsammans med en lärarhandledning där ett smakprov kan laddas ner redan nu.

Läs mer och hitta länk för att beställa boken här.

Hjärnstark junior – delades ut till mellanstadiet

Hjärnstark junior riktar sig till barn 9-13 år och är en omarbetad och nyskriven version av Anders Hansens bästsäljare Hjärnstark. Boken är skriven tillsammans med barnboksförfattaren Mats Wänblad. I Hjärnstark junior finns viktiga fakta ur Anders Hansens bok Hjärnstark från 2016, där han och Mats Wänblad berättar hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan när det gäller koncentration, mående, sömn och mycket mer. Under VT 2021 skickas ca 4000 beställningar som motsvarar närmare 100 000 böcker ut till skolor i Sverige.

I erbjudandet till skolor ingick även möjligheten att skicka in en intresseanmälan för att låna aktivitetsmätare från den ideella organisationen SCRIIN. Mätarna går också att hyra eller köpa. SCRIINs rörelsemätning ger insikt i den fysiska aktiviteten under skoldagen och är ett verktyg som består av aktivitetsmätare med vilka eleverna kan se hur de ligger till mot WHO:s rörelsemål. Skolan får också ett statistikverktyg som visar klassens rörelse på ett motiverande sätt som både lärare och elever enkelt kan ta till sig.

Läs mer om initiativet på SCRIINs hemsida.

Aktörer bakom:

Bonnier Fakta
SCRIIN
Generation Pep