Driv ett initiativ

Vill ni driva större initiativ i samarbete med oss i syfte att öka kännedom, förändra och påverka levnadsvanor? Så här kommer ni igång!

Driv ett intiativ med oss!

Att driva ett initiativ tillsammans med Generation Pep innebär att man antingen driver och finansierar ett eget initiativ som förväntas få betydande effekt på barn och ungas levnadsvanor eller att man är en del av ett större initiativ inom ramen för Generation Pep, tillsammans med andra aktörer. Initiativet kan vara kunskapshöjande eller konkret skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och/eller hälsosamma matvanor.

Alla initiativ ska bidra till bredd och mångfald sett till Generation Peps totala portfölj av initiativ - möjligheten att bli initiativpartner ökar därför om ert initiativ kan bidra till att nå grupper som vi inte redan når.

Varje initiativ föregås av noggrann utvärdering, finslipning och diskussioner mellan Generation Pep, vår initiativkommitté och den blivande initiativpartnern. För att initiativet ska bli antaget behövs slutligt godkännande av Generation Peps styrgrupp. Därefter skrivs ett samarbetsavtal som oftast sträcker sig över en treårsperiod. För att säkerställa måluppfyllelse arbetar vi med en oberoende granskningspartner, Serus, som gör en årlig utvärdering utifrån i samarbetsavtalet uppsatta mål. Alla initiativ måste vara i linje med de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012).

Har ni ett konkret förslag på ett initiativ som ni tror har potential att få betydande effekt på barn och ungas levnadsvanor och som kan bidra till att förändra normerna kring vad som är hälsosamma levnadsvanor. Maila info@generationpep.se.

Klicka här för att inspireras av våra aktuella samarbetsinitiativ.