Street Pep

Street Pep är en mobil och kostnadsfri aktivitetsfestival för barn och unga där deltagarna har en palett av fysiska aktiviteter att testa och förhoppningsvis fastna för och därigenom få en mer aktiv vardag.

Fysisk aktivitet har en positiv effekt för ungas välbefinnande, och det finns få sammanhang som idag har lika goda förutsättningar att spela en avgörande roll för ungas inkludering i samhället. Men förutsättningarna för att hitta en fysisk aktivitet som passar en ser olika ut beroende på var man bor.

En mobil aktivitetsfestival

Under Street Pep kan deltagarna prova på ett flertal olika streetsporter och aktiviteter som redan har låga trösklar, såsom streetbasket och pannafotboll, men också kulturella aktiviteter såsom musik, dans och socialt engagemang. På plats finns även Backasysterskapet, då unga tjejer är en viktig målgrupp eftersom väldigt få når rekommendationerna om 60 minuters fysisk aktivitet per dag.

Under 2018 genomförs tre pilotveckor i Enskededalen (11-15 juni), Högdalen (18-21 juni) samt på ytterligare någon plats under höstlovet.

Läs mer om Street Pep här.

Aktörer bakom 

Fryshuset
Generation Pep

Street Pep har även möjliggjorts tack vare Volvo Group, samt med stöd från Gålöstiftelsen och ICA Stiftelsen. Uppdragsgivare är Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Några av Generation Peps samarbetspartnerss (H&M, ICA, IKEA och TELIA) bidrar på plats.