Stadiums Aktivitetsväska

I samarbete med Generation Pep delar Stadium ut en kostnadsfri aktivitetsväska till alla skolor med en förstaklass.

Barn spenderar en stor del av sina dagar i skolan och för att främja barns rörelse under skoldagen har Stadium sedan 2005 erbjudit gratis aktivitetsväskor till grundskolor. Med start 2018 genomförs projektet i samarbete med Generation Pep och i år, 2019, innebär det att ytterligare cirka 5 000 aktivitetsväskor delas ut till förstaklassare runt om i landet.

Aktivitetsväskan innehåller sportprylar som ska passa alla, till exempel redskap för olika bollsporter, lekar och annan fysisk aktivitet som på ett naturligt sätt ska skapa goda vanor i tidig ålder.

Så beställer du en aktivitetsväska

Under juni 2019 skickade Stadium ett mejl med beställningsinformation till alla skolor med en förstaklass. Mejlet skickades till alla skolors huvudmän (som angivits i Skolverkets skolenhetsregister) med ämnet "Stadium Aktivitetsväska 2019". 

Sista dagen att beställa aktivitetsväskan är den 13 september 2019. De skolor som inte beställt sin aktivitetsväska före den 30 augusti 2019 kommer att få ett påminnelsemejl. 

Om du är osäker på om er skola fått möjlighet att beställa aktivitetsväskan, kontakta i första hand skolans huvudman. 

Läs mer om Stadiums aktivitetsväska här.

Aktörer bakom

Stadium
Generation Pep