Stadiums Aktivitetsväska

Aktivitetsväskan

Barn spenderar en stor del av sina dagar i skolan och för att främja barns rörelse under skoldagen har Stadium sedan 2005 erbjudit gratis aktivitetsväskor till grundskolor. Med start 2018 genomförs projektet i samarbete med Genpep och i år innebar det att cirka 5 000 aktivitetsväskor delades ut runt om i landet.

Aktivitetsväskan innehåller sportprylar som ska passa alla, till exempel redskap för olika bollsporter, lekar och annan fysisk aktivitet som på ett naturligt sätt ska skapa goda vanor i tidig ålder.

Aktörer bakom

Stadium
Generation Pep

Läs mer om Stadiums Aktivitetsväska här!