Mural Arkitektur Rörelsebana

Tillsammans med Generation Pep har Mural Arkitektur tagit fram en unik Rörelsebana till ett förmånligt pris för skolor, som utöver att uppmana till rörelse och lek också kan fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel kring en förbättrad kost.

Som ett svar på att Sveriges skolelever blir allt mer stillasittande har Mural Arkitektur tillsammans med Generation Pep tagit fram en rörelsebana för skolkorridorer. Målet är att uppmuntra barn och unga till spontan, utmanande och fri lek där rörelsen är i centrum.

Rörelsebanan är ett sätt att kombinera rörelse, lek och lärande för barn och unga från förskolan till början av högstadiet. Den består av dekaler (stora klistermärken); färgglada, fantasifulla och detaljrika, som omvandlar tidigare passiva miljöer till platser för rörelse och lek. De passar bra i korridorer, gemensamhetsytor och aktiva läroplatser. De är lätta att applicera, försedda med halkskydd och bidrar till en lekfull inomhusmiljö.

Alla dekaler i Rörelsebanan

I filmen nedan syns rörelsebanan på Västerstrandsskolan i Karlstad.

Beställ en rörelsebana

För att läsa mer eller beställa en rörelsebana, besök Mural Arkitekturs hemsida.

Besök Murals hemsida

Aktörer bakom

Mural Arkitektur
Generation Pep