Saga Sagor – böcker som sprider kunskap om rörelseglädje och hälsosam mat

I samarbete med Generation Pep har Bonnier Carlsen, författaren Josefine Sundström, illustratören Emma Göthner, forskare och experter tagit fram två barnböcker om ska inspirera barn och föräldrar till rörelseglädje och hälsosamma matvanor.

I samarbete med Generation Pep har Bonnier Carlsen, författaren Josefine Sundström, illustratören Emma Göthner, forskare och experter tagit fram två barnböcker om ska inspirera barn och föräldrar till rörelseglädje och hälsosamma matvanor. Första boken släpptes i bokhandeln våren 2017. Sedan 2018 och fram till år 2022 så har över 500 000 barn fått Sagasagor fiffiga kroppen och finurliga knoppen vid femårsbesöket på barnavårdscentraler runt om i hela landet.  

Hösten 2023 släpptes nästa bok där samarbetet utökats till att inkludera även Cancerfonden. Boken utspelar sig i tandvårdens miljö och med samma huvudbudskap i fokus, hälsosamma levnadsvanor genom en god munhälsa. 

I böckerna får vi följa bästisarna Saga och Samir som genom sina vardagsäventyr målar upp budskap om rörelse och matvanor genom hinderbansbygge och tandläkarbesök. Förutom berättelsen om Saga och Samir ingår en faktadel om vad som händer i kroppen när vi rör på oss, och vilken mat våra kroppar behöver för att fungera och må bra. 

Under de senaste åren har budskapen i Sagas värld vuxit till ett helhetskoncept som vi kallar Sagasagors hälsosamtal. Sagasagors hälsosamtal är en verktygslåda för samtal om hälsa och levnadsvanor med barn och vårdnadshavare i barnhälsovården, tandvården och förskolan. För att läsa mer om konceptets olika delar och ta del av de olika verktygslådorna (klicka vidare) 

Boken och verktygen finns på svenska, engelska, arabiska och somaliska för att fler barn oavsett modersmål ska kunna ta till sig budskapen och läsa boken tillsammans med sina föräldrar. 

Aktörer bakom

Bonnier Carlsen
Generation Pep  
Författare: Josefine Sundström
Illustratör: Emma Göthner
Örjan Ekbom, docent och med. Dr i fysiologi vid GIH
Mai- Lis Hellénius, professor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet
Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare