Saga Sagor - Fiffiga kroppen och finurliga knoppen

Tillsammans med Bonnier Carlsen, författaren Josefine Sundström och forskare har Generation Pep tagit fram en barnbok som släpptes i bokhandeln våren 2017. Under 2018 delades boken ut gratis till 85 000 barn vid femårs-kontrollen på barnavårdscentraler i 19 av 21 regioner i Sverige, och fram till och med år 2020 delades totalt 300 000 böcker på BVC i hela Sverige.

Boken är en del i Generation Peps arbete för att sprida kunskap och budskapet om vikten av att barn ska röra på sig samt inspirera till rörelseglädje. Boken finns på svenska, engelska, arabiska och somaliska för att fler barn oavsett modersmål ska kunna läsa boken tillsammans med sina föräldrar. Från och med år 2020 innehåller boken även ett kapitel om kost och hälsosamma matvanor, utifrån de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR12) för barn.

I boken får vi följa bästisarna Saga och Samir som bygger en hinderbana åt den lilla trötta hunden Lars-Laban, men upptäcker att de vill testa banan själva. Förutom berättelsen om Saga och Samir ingår en faktadel om vad som händer i kroppen när vi rör på oss, och vilken mat våra kroppar behöver för att fungera och må bra.

Läs mer om Saga Sagor - Fiffiga kroppen och finurliga knoppen här.

Sagasagor: Lärarhandledning för förskola

Sagasagor - Fiffiga kropppen och finurliga knoppen kan även användas i förskolan. År 2020 producerades en lärarhandledning för boken i samarbete med Bonnier Carlsen och Norlandia förskolor som ger stöd för hur man kan använda boken i den pedagogiska verksamheten. Lärarhandledning är kostnadsfri att använda och ladda ner.

Ladda ner Lärarhandledning: Sagasagor - Fiffiga kroppen och finurliga knoppen.pdf

Nytt: Projektet Sagasagor i Hälsosamtal.

Under hösten 2019 startade Generation Pep tillsammans med Cancerfonden ett större pilotprojekt kopplat till Sagasagor, där ett antal regioner i Sverige valts ut för att utveckla ett helhetskoncept kring boken och hälsosamtal under BVC-besök. Under år 2021 testas verktygen i tre regioner och utvärderingen pågår parallellt. 

Syftet är att tillsammans med dessa utvalda regioner utveckla och testa nya konkreta verktyg kopplade till boken, och på så sätt öka användandet och belysa dess budskap både på BVC och hemma. Med hjälp av relevanta mätningar och om projektet är lyckat är målet att erbjuda ett kostnadsfritt helhetskoncept kring boken till resten av landets BVC-mottagningar. Långsiktigt vill vi erbjuda ett koncept kring samtal om hälsosamma levnadsvanor på BVC som tilltalar både professionen, föräldrar och barn och på det viset bidra till effektivare kunskapsspridning. I förlängningen är förhoppningen att fler barn får kunskap om och möjlighet till hälsosammare levnadsvanor tidigt i livet.

Aktörer bakom

Bonnier Carlsen
Generation Pep  
Författare: Josefine Sundström
Illustratör: Emma Göthner
Örjan Ekbom, docent och med. Dr i fysiologi vid GIH
Mai- Lis Hellénius, professor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet
Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare

Genom stöd från Gålöstiftelsen, Wallenbergs Stiftelse och Cancerfonden erbjuds boken kostnadsfritt till alla regioner i Sverige.