Projekt Assist

Tillsammans med Svenska Basketbollförbundet, med stöd från Kronprinsessan Margaretas Minnesfond och Erling Perssons Stiftelse, skall vi under tre år utbilda minst 500 unga basketledare med fokus på socioekonomiskt utsatta områden.

Intresset för basket ökar i Sverige och väntelistorna för att börja spela basket växer. En begränsande faktor som basketklubbar vittnar om är ledarbrist där förningar i mer välmående och priviligierade områden i större utsträckning kan finansiera ledarutbildningar via medlemsavgifter och motsvarande intäkter, medan den intäktskällan är mer begränsad i områden där inkomstnivån är lägre. Detta är något som vi tillsammans med Svenska Basketbollförbundet vill råda bot mot.

Sammanlagt är det minst 500 ledare som skall utbildas i främst Stockholm, Göteborg och Malmö som är tre städer där basketen växer som mest. För att säkerställa strukturer för hållbarhet och långsiktighet skall ett 30-tal föreningar aktiveras och involveras i satsningen.

Inom ramen för samarbetet skall dessutom 15 utomhusevent i projektets områden arrangeras för att öka variationen i aktivitetsmöjligheter sänka trösklar för barn och unga att vara aktiva samt bidra till en levande utomhusmiljö som uppmuntrar till fysisk aktivitet och idrott.

Läs mer om Projekt Assist här.

Aktörer bakom

Generation Pep
Svenska Basketbollförbundet