Capios BVC-satsning

I samarbete med Generation Pep har Capio startat ett förebyggande program på barnavårdscentraler i syfte att minska andelen barn som drabbas av ohälsa i Sverige.

Viktigt att lära rätt från början!

Många barn och unga lever ett stillasittande liv med för lite näringsriktig mat som kroppen mår bra av. Statistik visar att livsstilsrelaterade sjukdomar såsom fetma/övervikt och psykisk ohälsa ökar i denna grupp och en stor del av barnen behåller sina besvär i vuxen ålder om ingen insats görs, med ökad risk för kroniska sjukdomar. Det finns dessutom stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar.

I samarbete med Generation Pep startade Capio under år 2018 ett förebyggande program på barnavårdscentraler i syfte att minska andelen barn som drabbas av ohälsa, till exempel övervikt. Projektet ökar kunskapen bland barn och föräldrar om vikten av bra kost och fysisk aktivitet och erbjuder konkreta verktyg till stöd för goda mat- och rörelsevanor.

Aktörer bakom

Capio
Generation Pep