Capios BVC-satsning

Viktigt att lära rätt från början!

Många barn och unga lever ett stillasittande liv med för lite näringsriktig mat som kroppen mår bra av. Statistik visar att livsstilsrelaterade sjukdomar såsom fetma/övervikt och psykisk ohälsa ökar i denna grupp och en stor del av barnen behåller sina besvär i vuxen ålder om ingen insats görs, med ökad risk för kroniska sjukdomar. Det finns dessutom stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar.

I samarbete med Generation Pep startar Capio nu ett förebyggande program på barnavårdscentraler i syfte att minska andelen barn som drabbas av ohälsa, till exempel övervikt. Projektet ökar kunskapen bland barn och föräldrar om vikten av bra kost och fysisk aktivitet och erbjuder konkreta verktyg till stöd för goda mat- och rörelsevanor.

Capio erbjuder primärvård, inklusive mödra- och barnavård, vid fler än 100 vårdcentraler och har en stark plattform för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Tillsammans skapar vi möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv för barn och unga!

Aktörer bakom

Capio
Generation Pep