Synsam Alla ska se

I ett gemensamt initiativ mellan Generation Pep, Synsam och Essilor erbjuder Synsam barn mellan 5-12 år som har synfel ett par slipade aktivitetsglasögon som tål bus och lek helt utan kostnad.

Idag har barn ofta bara ett par glasögon, och inte sällan uppmanar vuxna barnen att vara försiktiga med dessa. Genom att erbjuda kostnadsfria aktivitetsglasögon till barn mellan 5-12 år hoppas Synsam kunna bidra till alla barn ska kunna vara aktiva utan begränsningar. Aktivitetsglasögonen är särskilt anpassade att klara sportaktiviteter, utelek, hopp och bus. Initiativet startades maj 2019.

Så går det till

  • Barn mellan fem och tolv år med synfel har möjlighet att få ett par kostnadsfria aktivitetsglasögon.
  • Barnets föräldrar bokar tid för en synundersökning på Synsam.se
  • Efter undersökningen beställs individanpassade aktivitetsglasögon

Läs mer om initiativet och hur du bokar synundersökning här.

Aktörer bakom

 

Synsam
Essilor
Generation Pep