Synsam Alla ska se

I ett gemensamt initiativ mellan Generation Pep, Synsam och Essilor erbjuder Synsam barn mellan 5-12 år som har synfel ett par slipade aktivitetsglasögon som tål bus och lek helt utan kostnad.

Idag har barn ofta bara ett par glasögon, och inte sällan uppmanar vuxna barnen att vara försiktiga med dessa. Genom att erbjuda kostnadsfria aktivitetsglasögon till barn mellan 5-12 år hoppas Synsam kunna bidra till alla barn ska kunna vara aktiva utan begränsningar. Aktivitetsglasögonen är särskilt anpassade att klara sportaktiviteter, utelek, hopp och bus. Initiativet startades maj 2019.

Så går det till

  • Barn mellan fem och tolv år med synfel har möjlighet att få ett par kostnadsfria aktivitetsglasögon.
  • Barnets föräldrar bokar tid för en synundersökning på Synsam.se
  • Efter undersökningen beställs individanpassade aktivitetsglasögon

Villkor

Erbjudandet gäller barn med synfel mellan 5 och 12 år. Max ett par aktivitetsglasögon per barn, gäller utvald båge och utvalda glas, så långt lagret räcker. Synsam ersätter inte förlust eller skada. Barn under 8 år får sin syn undersökt hos ögonläkare. För att ta del av erbjudandet behöver Synsam samtycke för målsman till barnet. Detta sker i butiken.

Läs mer om initiativet och hur du bokar synundersökning här.

Vill du hjälpa oss att sprida information om erbjudandet?

Med hjälp av affischerna nedan kan du sprida kunskap om erbjudandet till kollegor, elever och vårdnadshavare. Affischerna är kostnadsfria och kan sättas upp eller skickas som infoblad.

Affisch med checklista (PDF)
Affisch med checklist (PDF för tryck)

Affisch med information om aktivitetsglasögon (PDF)
Affisch med information om aktivitetsglasögon (PDF för tryck)

Aktörer bakom

Synsam
Essilor
Generation Pep