23 maj 2022

Sjöarpsskolan, Bräkne-Hoby, är en certifierad Generation Pep Skola!

Sjöarpsskolan i Bräkne-Hoby är en av sju certifierade Generation Pep Skolor 2022. Vi intervjuade Sjöarpsskolan för att höra mer om hur de valde att fira sin certifiering och om vad deras bästa tips är till andra!

Grattis till er certifiering! Hur har ni firat?

Vi har bjöd in samtliga särskolor i Blekinge län samt kringliggande kommuner till Sjöarpsdag där vi bland annat sprang, rullade eller gick Sjöarpsloppet.

Vad har varit lätt eller svårt i processen att bli certifierade?

Allt har funkat bra på skolan och vi har haft stort engagemang bland elever och personal. Däremot har vi upplevt inrapporteringen till Generation Pep samt pepskola.se som något krånglig och svårarbetad vilket till viss del tagit udden av glädjen.

Sjöarpsskolan sprang, rullade och gick tillsammans med samliga särskolor i kringliggande kommuner.

Vilken del av Pep Skola verktyget har ni uppskattat mest?

Belöningarna! Samt uppmärksamheten från kringliggande skolor och från andra kommuner. Dessutom har vi fått en "kick" i vårt hälsotänk.

Har ni några tips till andra skolor som jobbar med sina handlingsplaner och ännu inte nått hela vägen fram?

Engagera eleverna och ha med all personal under processens gång. Vi har dessutom sett framgång i att skapa olika hälsogrupper med olika ansvar hos elever och personal.