23 maj 2022

Innovitaskolan Söderby är en certifierad Generation Pep Skola!

Innovitaskolan Söderby, Vendelsö, är en av de sju skolor som i år blivit en certifierad Generation Pep Skola. Här har arbetet med fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor växt fram under många år, och i samband med deras certifiering passade vi på att höra om deras arbete och om deras bästa tips till andra skolor.

Grattis till er certifiering! Hur har ni arbetat med fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor för att ta er dit ni är idag och uppnå certifieringen?

Det har växt fram under flera år. Men vi började i liten skala för många år sedan med olika samarbeten som Iform (dans för barnen), organiserad zumba och Fredagsfys Sverige (för rörelse och sockersmarta alternativ) för att nämna några exempel. Det har vi sedan utökat succesivt med gemensamt "fredagsfys innan fredagsmys", till mer och mer rörelse och fler samarbeten. Vi är mer medvetna och vi brinner för rörelse och värdet av rörelse hos oss.

Som exempelvis nu där vi organiserar raster, vi har organiserade aktiviteter både inom skola och fritids med fokus på rörelse och paus samt att vi också sedan några år tillbaka har rörelsepass var 20:e minut i klassrummen. Rörelse och hälsa är också en del av vår pedagogiska organisation sedan ett par år tillbaka.

Vi har sett vad organiserad rörelse och hälsosamma kostvanor ger eleverna i ork, koncentrationsförmåga, glädje och resultat.

Vad har varit lätt eller svårt i denna process?

Det finns flera saker som kan vara svåra längs med vägen. Till exempel att våga prioritera tid, att våga fatta beslut fast alla kanske inte ser värdet från början, att stå för att alla behöver göra lika och att det faktiskt är något vi som skola skall ge våra elever.

Sen ett konkret exempel på vad som kunde vara svårt när det gäller rörelse i klassrummen, så såg vi att även om vi beslutet om rörelse i klassrummen var fattat, så behöver pedagogerna tro på det. Och våga. Det svåra var nämligen från början att pedagogerna tyckte det kändes fel och onaturligt att "släppa loss" klassen i ett rörelsepass, när man är mitt i ett arbetspass och till och med har bra arbetsro. Man ville gärna fortsätta arbeta när det fungerar så bra.

Det var en utmaning att få pedagogerna att känna sig trygga i att rörelsen främjar ännu mer fokus hos eleverna och inte tvärtom. När pedagogerna också såg att det faktiskt fungerar både utomhus och inne i klassrummen så blev det ganska lätt. Att få in det som en naturlig del i vardagen där alla såg vinsten av det och att ha förståelsen för att vi behöver prioritera utrymmet för det var svårt tills var och en ser vinningen i det.

Det måste få "kosta tid" för att "tjäna" tid och bra energier. Det gäller många saker. I stället för att lägga tid på att lösa en massa konflikter och bli frustrerad över att inte nå elever som kämpar för att koncentrera sig, så kan vi istället lägga mer fokus på att röra oss med eleverna som främjar deras hälsa, förmågan att koncentrera sig och det främjar ett positivt klimat. Alla skolor har elever som kämpar med olika saker som är svårt - rörelse och organiserade raster hjälper samtliga. Även de som inte har det svårt.

Vilken del av Pep Skola verktyget har ni uppskattat mest?

Verktyget var som en vägbeskrivning och gav en riktning, man ser tydligt vad som förväntas och det visar om och när man är på rätt väg.

Har ni några tips till andra skolor som jobbar med sina handlingsplaner och ännu inte nått hela vägen fram?

Börja med att fatta beslutet ATT rörelse och hälsa är något ni skall fokusera på och varför. Inventera sedan och se var ni befinner er. Fatta sedan beslut på VAR och med VAD ni på er skola behöver börja någonstans. Börja med något och när det är en rutin, utveckla, utvärdera och utöka om det behövs. Glöm inte att allt är bättre än inget.

Vill också lägga till att vi lägger stort fokus på vår inne- och utemiljö. Vi månar om att det skall kännas hemtrevligt och att vi ändå skalar bort onödigt visuellt och ljudligt buller i klassrummen. Vi gör alla inköp av möbler och material med fokus på att främja eleverna och pedagogernas arbetsmiljö för ett gott välmående.
Ett exempel på det kan vara inköp av bord och stolar med akustikdämpning för att minska onödigt buller. Att ha en medvetenhet i olika frågor som kan främja elevernas hälsa och som i sin tur kan bidra till att eleverna får goda förutsättningar att lyckas, det är viktigt. Det är en helhet.