23 maj 2022

Bo Skola på Lidingö är en certifierad Generation Pep Skola!

Bo Skola på Lidingö är en av sju skolor som i år blivit en certifierad Generation Pep Skola. Vi ställde några frågor till Bo Skola för att höra hur de firat sin certifiering och hur de arbetat med fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor!

Grattis till er certifiering! Hur har ni firat på er skola?

Den 16 maj hade vi en skolövergripande hälsodag med olika aktiviteter såsom cykelverkstad, röris-pass, plogging och skräp-stafett. Vi uppmärksammade även skolans övergripande hälsoarbete och hissade Pep Skola-flaggan, samt hade ett Skolgårdsvarv där vi tittade på hur långt vi gått under läsåret.

Hur har ni arbetat med fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor för att ta er dit ni är idag och uppnå certifieringen?

Varje vecka går vi skolgårdsvarv och räknar ut hur lång sträcka barnen har gått. Vi började med att visa sträckorna utmätt på en Sverigekarta. När vi hade gått genom Sverige gick vi igenom både Norge och Finland och därefter Europa. Nu är vi i Afrika. Vi har puls varje dag 20 min för alla elever. Vi har bjudit in massor av idrottsföreningar som har "prova-på-pass" med barnen under fritidstid. Vi är med i Grön Flagg med tema "Livsstil och Hälsa".

Vi har även startat upp ett matråd och Grön Flagg-råd. Eleverna i åk 3 får vara med matsalspersonalen för att förbereda mellanmål. Sen har vi en utsedd rastaktivist som erbjuder rastaktiviteter på lunchrasterna.

Elever på Bo Skolas skolgård hoppar hopprep

Vad har varit lätt/svårt i denna process?

Att tiden ska räcka till.

Vilken del av Pep Skola verktyget har ni uppskattat mest?

Att det har varit en tydlig mall att använda.

Har ni några tips till andra skolor som jobbar med sina handlingsplaner och ännu inte nått hela vägen fram?

Avsätt tid för den personal som ska driva arbetet på skolan. Dessa ska brinna för uppdraget.