23 maj 2022

Björkhagaskolan i Örebro är en certifierad Generation Pep Skola!

Björkhagaskolan i Örebro är en av sju skolor som i år blivit en certifierad Generation Pep Skola. Vi har pratat med Björkhagaskolan för att höra mer om deras arbete med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor samt hur de har använt sig av Pep Skola-verktyget!

Grattis till er certifiering! Hur har ni firat er certifiering?

Vi firade den 6 maj då vi hade hälsovecka och det blev ett bra avslut. Vi bjöd in flera av de lokala föreningarna som kom och visade upp sin idrott, bland annat ÖSK (fotboll), ÖHK (hockey), KFUM (basket), ÖSA (simning) och yoga. Friskis och svettis kom och öppnade upp dagen med ett rörispass för alla elever och därefter hissade vi Generation Pep flaggan. Ica sponsrade med frukt så vi kunde ha ett frukthjul hela dagen. Lunchen blev tortillas med kyckling som tillagades utomhus. Vi hade också en tipspromenad med priser.

Björkhagaskolans firardag

Hur har ni arbetat med fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor för att ta er dit ni är idag och uppnå certifieringen?

2018 skrev vi in rörelse i vår utvecklingsplan. Det finns så mycket koppling mellan inlärning och rörelse att det bör vara en självklarhet. Alla elever har rörelsepauser varje lektion. Vi har höga bänkar och stolar så att eleverna kan variera om de vill stå eller sitta när de arbetar. Vi har rastaktiviteter varje rast och en rastbod full med leksaker och redskap som eleverna använder. På fritidstiden är eleverna ofta ute och det finns alltid minst ett idrottsval på eftermiddagen för eleverna.

Vi har även ett jättebra samarbete med köket! Lunchen följer de riktlinjer och krav på näringsrik och klimatsmart mat som finns i kommunen. På vår skola äter eleverna i sina klassrum vilket ger en väldigt förmånlig lunchmiljö, det är lugnt och tryggt och eleverna kan fokusera på att äta. Varje vecka har köket ”veckans grönska”. Lärarna får informationsblad om grönsaken och den finns i många olika former på salladsbuffén.

Vad har varit lätt/svårt i denna process?

Det har inte varit så mycket som har varit svårt i det här arbetet. I början fick pedagogerna komma ihåg att de skulle ha rörelsepauser, nu är det en rutin. Skulle de inte ha dessa pauser så påminner eleverna dem. Samarbetet med köket har blivit än bättre i det här arbetet. Kockarna är stolta över sin mat och uppskattar att vi uppmärksammar våra elever på vad vi äter.

Den största svårigheten är nog något så simpelt som hur utlåningen av rastbodens saker ska fungera smidigt. Där har vi testat några olika varianter men vi är inte helt nöjda än. Mycket av det vi gör är idag ”vardag” och inget vi egentligen reflekterar så mycket över, det är bara så här det är helt enkelt!

Björkhagapepp hissar Pep Skola flagg på skolgården

Vilken del av Pep Skola verktyget har ni uppskattat mest?

Generation Pep har varit en positiv stöttepelare i det här. Först kom vi i kontakt med Generation Pep när jag letade inspiration till att vår skola skulle bli mer hälsosam. Generation Pep ger många bra tips och idéer som är lätta att anamma! När vi sedan såg att man kunde bli en certifierad skola blev vi så klart peppade på detta och såg att vi faktiskt uppfyllde kraven för det.

Har ni några tips till andra skolor som jobbar med sina handlingsplaner och ännu inte nått hela vägen fram?

Vårt tips till andra skolor är att bara bestämma sig. Om hela skolan går ihop med ett gemensamt mål så sker förändringar! Skolan idag är viktig som förebild och vi behöver visa och lära eleverna hur de ska göra smarta val som är bra för dem i längden. Det är inte bara här och nu det gäller, våra elever behöver få med sig ett sunt sätt att se på kost och rörelse så att de fortsätter med detta även när de blir äldre.