23 maj 2022

Torslunda skola i Färjestaden är en certifierad Pep Skola!

Torslunda skola i Färjestaden är en av de sju nya skolor som blivit certifierade Generation Pep Skolor 2022. Här har de arbetat med hälsa och lärande sedan 2016 och på senare år använt sig av verktyget pepskola.se. Läs mer om deras arbete och insikter av hur arbete mot en aktivare och hälsosammare skola kan se ut och ta del av deras bästa tips.

Grattis till er certifiering! Hur har ni firat?

Vi hade en rörelsedag för hela skolan den 19 maj, där vi firade lite extra. Vi hade olika stationer under förmiddagen och åt grillade hamburgare ute till lunch. Flaggan är hissad varje dag sedan vi fick den och diplomet. Vi minifirade redan då med en samling, hissande av flaggan och så sjöng vi skolsången.

Hur har ni arbetat med fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor för att ta er dit ni är idag och uppnå certifieringen?

Vi började redan 2016 då vi startade ett projekt, Hälsa och lärande Torslunda skola, där hälsosamma vanor har varit en viktig del i vårt arbete. Vi har till exempel haft mer tid för idrott och satsat på rastaktiviteter, rörelsedagar och ett nära samarbete med skolans kök.

Vad har varit lätt eller svårt i denna process?

Det har varit lätt att få engagemang från ledning och övrig personal i dessa viktiga frågor då det finns så mycket fakta att luta sig mot. Det som kan vara svårt är att hålla i över tid och något som vi också märker är att det är svårare att bryta ohälsosamma vanor bland eleverna då bland annat fysisk inaktivitet, stillasittande och andra vanor har rotat sig tidigare och tidigare.

Vilken del av Pep Skola verktyget har ni uppskattat mest?

När man sätter sig ner och skriver i handlingsplanerna och de olika områdena så blir det konkret vad man har gjort och vad man siktar på att utveckla. Det ger både en feedback på hur mycket man gör, men också en extra drivkraft, liten piska, på att utföra och uppnå målsättningar. När det blir nedskrivet blir det en motor för att få det förverkligat. Sedan har vi uppskattat Pep-rapporten och de informativa filmklippen som görs utifrån rapporterna. Väggaffischerna använder vi också i skolans lokaler.

Har ni några tips till andra skolor som jobbar med sina handlingsplaner och ännu inte nått hela vägen fram?

Fortsätt att arbeta med det ni tror på och vet gör skillnad. Viktigast är att göra det till en del av vardagen, till exempel med aktiva raster, rörelsepauser, varierad idrottsundervisning och samarbete med intresserad kostpersonal, än att det blir ett fåtal "happenings" under året. Utgår ni från det ni har och gör det till en del av vardagsarbetet behöver det inte ta så mycket tid från annat, som det ibland uppfattas som det gör.