23 maj 2022

Viksbergskolan, Södertälje, är en certifierad Generation Pep Skola!

Viksbergskolan i Södertälje är en av sju certifierade Generation Pep Skolor 2022. Här har de en årlig HjärnFysvecka och passade på att fira sin certifiering i samband med detta. Läs mer för att höra mer om deras arbete för mer aktiva och hälsosammare skoldagar!

Grattis till er certifiering! Hur har ni firat?

Vi inledde skolans årliga HjärnFysvecka med att fira certifieringen. Vi hissar flaggan till pampig musik och därefter dansade vi Viksbergsdansen tillsammans. Sedan gick eleverna in till sina respektive klassrum där klasslärarna pratade om att skolan lyckades bli en certifierad Generation Pep skola samt lyfter och berömmer elevernas del i detta arbete. HjärnFysveckan på Viksbergskolan är en vecka fylld med extra mycket rörelse och energi där klasserna tävlar om att vinna ”guldskon”, att få inleda årets vecka med att fira certifieringen blir väldigt härligt.

Hur har ni arbetat med fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor för att ta er dit ni är idag och uppnå certifieringen?

Vi ser att arbetet vi gjort sedan skolan startade har varit målmedveten och riktad till att våra elever ska vara aktiva. Parallellt med detta har Södertälje kommun ett gediget arbete med en kostpolicy som tar stöd i att maten ska vara god, hälsosam och ekologist producerad. Det som Pep skola stöttat oss med är att systematisera vårt arbete och skapa en tydligare struktur. Genom att arbeta med Pep skolas handlingsplan för fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor har vi satt ord på vårt arbete.

Vad har varit lätt eller svårt i denna process?

Vi har fina förutsättningar att jobba dessa frågor på skolan tack vare en inbjudande skolgård som bjuder in till lek och aktivitet, ett skolkök som aktivt arbetar för att laga hälsosam och näringsrik mat utifrån kommunens policy samt ett gediget skolövergripande arbete med att främja fysisk aktivitet både under lektioner, raster och fritids. Skolan har en ledning som värdesätter och prioriterar detta arbete vilket medfört att motivationen sedan start även varit hög bland skolans personal, vidare har det smittat av sig på våra elever som vill röra på sig och förstår syftet med det. Pandemin förde med sig svårigheter med arbetet då frånvaron varit hög bland personal och elever vilket gjorde att mycket fokus tidvis främst handlat om att få ihop skoldagen

Vilken del av Pep Skola verktyget har ni uppskattat mest?

Vi har uppskattat handlingsplanen som var enkel att använda samtidigt som den gav en snabb och tydlig överblick över hur vi jobbar hälsofrämjande med fysisk aktivitet och hälsosam kost.

Har ni några tips till andra skolor som jobbar med sina handlingsplaner och ännu inte nått hela vägen fram?

Vårt främsta tips är att arbeta salutogent och fokusera på vad ni kan göra utifrån de förutsättningar som finns. En framgångsfaktor för oss har också varit att behålla fokus på rörelseglädje och det positiva som kommer av att arbeta främjande med dessa frågor. Till sist vill vi tipsa om att leta inspiration och samverka med andra skolor för att få idéer och kunna utvecklas vidare.