23 maj 2022

Vaxmoraskolan i Sollentuna är en certifierad Generation Pep Skola!

Vaxmoraskolan i Sollentuna är en av de sju nya certifierade Generation Pep Skolorna 2022. I en intervju berättar de bland annat om olika aktiviteter de haft för att få aktivare skoldagar samt hur de inkluderat måltidspersonalen för att skapa hälsosammare skolmåltider. De ger även sitt allra bästa tips för att komma längre i sitt arbete för en hälsosammare skoldag!

Grattis till er certifiering! Hur har ni firat?

Vi firade med "Grej of the week" som vi brukar köra varje fredag eftermiddag på fritids. 10 stationer med olika aktiviteter/idrott som både personalen och eleverna är med och genomför. Vi fikar efteråt med lite tårta, frukt, glass och saft.

Hur har ni arbetat med fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor för att ta er dit ni är idag och uppnå certifieringen?

Vi har arbetat med rastaktiviteter, rörelsepaus i klassrummen, aktiva klassrum, något vi kallar Vaxmora expedition och med aktiviteter ute på fritids ("Grej of the week”, turneringar, promenader i skogen, dans, yoga)

Vi har dagligen kontakt med vår kock som har hjälpt oss med att välja "rätt", dvs mer frukt och grönsaker speciellt vid mellanmål. Vid lunchen finns alltid buffé där man kan välja mellan 6 olika sorter av grönsaker. Vi har även tagit bort socker ur menyn.

Vad har varit lätt eller svårt i process att få er certifiering?

Det var lätt att planera alla aktiviteter med hela skolan. Svårt att hitta tid och att dokumentera allt men vi är två pedagoger som delar ansvaret så det ordnade sig.

Vilken del av pep Skola verktyget har ni uppskattat mest?

Tips och råd hur man ska göra. Tydlig information på webbsidan pepskola.se och alltid trevligt bemötande.

Har ni några tips till andra skolor som jobbar med sina handlingsplaner och ännu inte nått hela vägen fram?

Ge aldrig upp, tiden finns! :)