24 maj 2021

Vasaskolan, F-6, är en certifierad Generation Pep Skola

Nästa skola som blivit en certifierad Generation Pep Skola är Vasaskolan i Danderyd. Vi har pratat med Jennifer Moudi Granberg som är lärare i årskurs 5, för att ta reda på hur Vasaskolan arbetat med fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor samt hur de har använt sig av Pep Skola verktyget.

Grattis till er certifiering! Hur har ni firat denna utmärkelse?

Den 12:e maj hade vi en schemabrytande dag på skolan med tema tivoli där vi hissade flaggan och uppmärksammade att vi blivit en certifierad Generation Pep skola. Under dagen ansvarade årskurs 6 för att hålla i olika aktiviteter och stationer runt om på skolan samtidigt som klasserna tog sig runt på dessa uppdelade i mindre grupper. Eleverna fick bland annat testa på att gå på lina och kasta pil på ballonger i sann tivolianda.

Hur har ni arbetat med fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor för att ta er dit ni är idag?

När jag började som lärare på Vasaskolan i augusti 2020 märkte jag att det fanns en hel del bra initiativ och aktiviteter igång redan, men skolan hade ännu inte börjat använda Pep Skola verktyget. När vi sedan körde igång med det fick vi massor av tips på hur vi kunde utöka aktiviteterna under rasterna och vi la även in mer rörelse under lektionstid.

Vår kökschef Caroline har haft en stor roll i arbetet för hälsosamma kostvanor. Caroline följer livsmedelsverkets riktlinjer för måltider i skolan och hon försöker alltid laga mat som är både bra för kroppen och hållbar för miljön. Samtidigt erbjuds en stor variation av grönsaker och eleverna kan välja mellan kött, fisk eller vegetariskt till lunchen. Caroline bryr sig också mycket om barnens åsikter och förutom kontakten med elevrådet går hon ofta runt och frågar eleverna vad de tyckte om maten under rasterna.

Sedan har såklart vår rektor och alla andra lärare på skolan varit engagerade i arbetet för barnens hälsa. Så vi har alla hjälpts åt för att komma dit vi är idag.

Vilken del av Pep skola verktyget har ni uppskattat mest?

Jag har framförallt uppskattat inspirationsbanken där man kan hitta inspiration och läsa mer om hur andra skolor arbetar med exempelvis rastaktiviteter och rörelse under lektionerna. På inspirationsbanken finns det som en sjö av rastaktiviteter som har hjälpt oss utveckla rastlekarna och ge våra elever fler alternativ under sina raster. Varje fredag kör vi fredagsdansen och varje tisdag kör vi hela havet stormar fast med rockringar istället för stolar. Vår musikspelare är också ute oftare nu än den varit tidigare och bidrar till att skapa en härlig stämning. Efter önskemål från eleverna har vi köpt in gagarinkar till rastaktiviteterna och så används skolgårdens två basketplaner och stora fotbollsplan flitigt. Vi har dessutom delat av den stora fotbollsplanen så att man ska kunna spela fotboll om man vill det men också kunna köra andra lekar som stafetter och konbowling.

Hur har föräldrar/lärare/andra skolor/kommunen mottagit nyheten om att ni är en av de första certifierade Generation Pep skolorna?

Barnen har såklart blivit glada, men också stolta över sin skola. De har i sin tur sedan berättat för föräldrar och kompisar som inte går i samma skola. Sedan har tidningen Mitt i Danderyd uppmärksammat oss och skrivit om certifieringen. Detta i kombination med att vi även informerat i våra egna kanaler och i kontakten med föräldrar har faktiskt gjort att vi mottagit ett gäng nya elever till skolan.

 

Generation Pep Skola Flagga.

Varför tycker ni att skolor som inte använder sig av Pep Skola verktyget idag ska börja göra det?

För att det är så viktigt att arbeta med barns fysiska aktivitet och hälsa. Vi har också sett vilken skillnad det faktiskt har gjort genom piggare och gladare barn, och så har vi märkt att konflikterna mellan elever har blivit färre. Pep Skola är ett enkelt verktyg att använda som dessutom hjälper skolan att följa de rekommendationer som finns om 60 minuter fysisk aktivitet om dagen. Jag tycker att alla skolor borde vilja använda Pep Skola och bli certifierade.