24 maj 2021

De första certifierade Generation Pep skolorna är utsedda

2018 lanserade Generation Pep skolsatsningen Generation Pep Skola - det digitala och kostnadsfria verktyget, idag har över 1800 skolor registrerat sig. Under hösten 2020 öppnades det även upp för möjligheten att skolor nu kan bli certifierade Generation Pep skolor – och nu kan vi stolt presentera de skolor som certifieras för år 2021.

De skolor som har certifierat sig för år 2021 har tagit fram tydliga handlingsplaner och på ett systematiskt sätt arbetat med hela skolan inom de sex olika områden som Pep Skola omfattar. För att bli certifierad krävs det att skolorna skattat sig högt inom alla områden, och att detta då omfattar hela skolan och inte en enskild klass eller årsgrupp. Sedan granskas skolans handlingsplaner av en expertgrupp.

Skolorna utsågs redan i början på året och har nu under maj firat på olika sätt. Alla har fått en flagga att hissa samt ett diplom från Generation Pep signerat Carolina Klüft och Prins Daniel. Här kan du läsa de sex skolornas intervjuer!

Fredborgskolan, F-9
Västerstrandsskolan, F-6
Korpadalsskolan, F-6
Vasaskolan, F-6
Runbacka skolor, F-9
British Junior Eskilstuna, F-9

Mer om certifieringen

Generation Pep delar ut certifieringen årligen, vilket innebär att skolor som tidigare fått också måste fortsätta sitt arbete för att behålla sin certifiering.

Vill er skola också bli en certifierad Generation Pep skola? Då börjar resan med att ni registrerar er på Pep Skola, här finns även mer information om certifieringen och hur den går till.

Här nedan kan du ta del av skolornas handlingsplaner, och vår förhoppning är att detta ska kunna vara en inspiration och stöd för fler skolor framåt.

Fredborgskolan, F-9, handlingsplan 2020
Västerstrandsskolan, F-6, handlingsplan 2020
Korpadalsskolan, F-6, handlingsplan 2020
Vasaskolan, F-6, handlingsplan 2020
Runbacka skolor, F-9, handlingsplan 2020
British Junior Eskilstuna, F-9, handlingsplan 2020