Certifieringsguide för Generation Pep Skola

Välkommen! Här hittar du information om hur er skola kan arbeta med verktyget på www.pepskola.se och bli en certifierad Generation Pep Skola.

Certifieringsguide för Generation Pep Skola

Välkommen! Här hittar du information om hur er skola kan arbeta med verktyget på www.pepskola.se och bli en certifierad Generation Pep Skola.

När ni arbetar med verktyget www.pepskola.se har er skola möjlighet att bli en certifierad Generation Pep Skola. Att bli certifierad som en Generation Pep Skola innebär att er skola har nått alla mål ni satt för att skapa och säkerställa möjligheterna till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. Denna certifiering får ni när hela skolan kan skattas högt inom samtliga områden på www.pepskola.se. En certifiering är giltig för ett år och måste förnyas årligen.

Generation Pep Skola badges 2021-2023

 

I enlighet med läroplanen och med stöd i forskning, bör skolan sträva efter att skapa förutsättningar för fysiskt hälsosamma elever. Det gynnar såväl den enskilda eleven som lärandet. Att arbeta med verktyget Generation Pep Skola innebär att hela skolan på ett systematiskt sätt arbetar för att fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor ska vara en naturlig del av skoldagen för alla elever.

Så går det till

Arbetet mot att bli en certifierad Generation Pep Skola kan se olika ut för olika årskullar och skolverksamheter. Genom att arbeta i team och fylla i handlingsplaner på www.pepskola.se underlättar ni ert arbete. När ni sedan ansöker om att bli certifierade utvärderas ert arbete utifrån hela skolan.

Steg 1

Det första steget innebär att du registrerar dig och din skola på www.pepskola.se och svarar på frågor för att skatta ert nuläge inom sex olika områden. Via ett mail får du en unik länk där all information sparas.

I mailet får du även tillgång till ett startkit med filmer, tips och printbara affischer m.m.

Steg 2

I steg två handlar det om att undersöka var skolan befinner sig idag utifrån de sex olika områdena. För varje område finns en handlingsplan att fylla i. Genom att besvara ett antal påståenden får ni veta var er skola befinner sig idag. När ni har lyckats skatta er högt i nuläget inom ett område får ni en belöning.

När ni klarat ett område tar ni er an nästa, tills ni nått belöningar för alla områden.

Steg 3

När ni har lyckats skatta er högt i nuläget inom alla sex områden har ni uppnått steg 3, vilket innebär att er skola är på god väg att bli en certifieriad Generation Pep Skola. För att bli certifierad krävs det att frågorna kan besvaras utifrån ett perspektiv som omfattar hela skolan.

När ni kan besvara alla frågor utifrån ett perspektiv som omfattar hela skolan kan ni ansöka om att bli en certifierad Generation Pep Skola. Då kontaktar ni oss på certifiering@generationpep.se.

Ladda ner informationen som PDF

I nedan nedladdningsbart dokument följer en guide i tre steg för hur er skola kan bli en certifierad Generation Pep Skola steg för steg.

Certifieringsguide Generation Pep Skola.pdf