31 maj 2021

Västerstrandsskolan, F-6, är en certifierad Generation Pep Skola

Nästa skola som blivit en certifierad Generation Pep Skola 2021 är Västerstrandskolan i Karlstad. Tino Skovlund är fritidspedagog på skolan och har en aktiv roll i skolans arbete för elevernas hälsa. Tino berättar bland annat vad skolor kan göra för att engagera fler elever på fritiden samt om hur Västerstrandskolan gjort för att skapa trygghet hos sina elever.

Grattis till er certifiering! Hur kommer ni fira denna utmärkelse?

Vi hade en rörelse- och hälsodag den 28:e maj för att fira denna fina utmärkelse, och för att inspirera till att rörelse är kul. Under förmiddagen sprang alla från förskoleklass upp till årskurs 6 skoljoggen i olika omgångar, men joggen var utformad mer som en lång hinderbana. Precis som vanligt var rasterna fulla med aktiviteter, men denna dag hade vi extra många. Bland annat fick eleverna testa på dans, gymnastik, parkour, slack-line, ninja-line, inlinesbana, utmaningar av olika slag, bollekar och så ser vi alltid till att ha någon mer estetisk och kreativ aktivitet. Under hela dagen var ett band från kulturskolan på plats och spelade livemusik och alla klasser uppmanades ha så många av sina lektioner som möjligt i utomhusmiljö. Lunchen serverades utomhus och köket serverade också frukt under hela dagen för att fylla våra elever med energi.

 

Rörelse- och hälsodag på Västerstrandsskolan.

Hur har processen till att bli en certifierad Generation Pep skola varit för er?

Vi har arbetar med elevernas hälsa under många år och framförallt arbetat med och utvecklat våra rastaktiviteter. Vi är inne på sjunde året i år med hälsoarbetet och hela tiden har vi tagit små steg på vägen för att komma dit vi är idag. Det som jag ser som det absolut viktigaste är att bygga upp en trygghet hos eleverna för att skapa goda relationer till dem. Det har vi gjort genom att lyssna på deras önskemål och intressen och sett till så att de har fått vara delaktiga i arbetet. Vi vill ju exempelvis att det ska finnas någon aktivitet för alla under rasterna och då måste man lyssna på vad eleverna är intresserade av och tycker är kul. Det är viktigt att alla känner sig trygga i gruppen också och att ingen känner att de behöver utöva en aktivitet för att ”alla andra” gör det, utan man ska känna sig trygg i att aktivera sig på det sätt som man själv vill.

Sedan har vi även haft en viktig samverkan med föreningar här i Karlstad. Exempelvis så har många av våra elever testat på dans under rastaktiviteterna och då blivit intresserade av att börja dansa även på sin fritid. Då har vi bjudit in dansföreningar i området till skolan för att agera bro mellan eleverna och föreningslivet. Många föreningar har också startat upp nya grupper när intresset hos barnen ökat. I vintras när det var kallt så fixade vi en curlingbana på skolgården efter ett förslag från en elev. Detta nådde både Svensk Curling och Karlstad Curlingklubb som såg till att eleverna fick komma och testa på curling under sportlovet.

 

Västerstrandsskolan, F-6, är en certifierad Generation Pep Skola.

Vilken del av Pep skola verktyget har ni uppskattat mest?

Jag har uppskattat att man kan använda Pep skola för att inspireras av vad andra skolor gör, men även att man själv kan dela med sig av tips till andra. Då blir det en samverkan mellan skolor som alla gynnas av. Jag försöker dela med mig av erfarenheter och tips genom min podd, ”Gränslös lärande”, och tycker det är bra när vi kan lära av varandra.

Vad kommer ni att göra med flaggan och diplomet som ni fått?

Under firardagen den 28:e maj hissade vi såklart flaggan. Diplomet håller vi för närvarande på att hitta både plats och ram till, men vi tycker det är viktigt att det får en plats där både lärare och elever kan se det. Just nu är skolans entré är en tanke.

Varför tycker ni att skolor som inte använder sig av Pep skola verktyget idag ska börja göra det?

För att alla skolor har sin egen resa, det fungerar inte riktigt att kopiera någon annan skolas upplägg rakt av. Genom Pep skola kan man inspireras och sätta ihop sin egen plan genom att ta del av andra skolors erfarenheter. Gemenskapen skapar också en trygghet.